Στο νέο Κρατικό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Στέγασης «Σπίτι μου» για νέες και νέους από 25 έως 39 ετών συμμετέχει η Alpha Bank, χορηγώντας στεγαστικά δάνεια με εξαιρετικά προνομιακούς όρους.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέες και νέοι 25-39 ετών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Το 75% του δανείου χρηματοδοτείται από κρατικά κεφάλαια και είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο 25% του δανείου προέρχεται από κεφάλαια της Alpha Bank και είναι έντοκο, με χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, ή και άτοκο για οικογένειες με τουλάχιστον τρία παιδιά.

Πέραν των ορίων ηλικίας, δικαιούχοι του νέου στεγαστικού δανείου είναι όσες και όσοι τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, και δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητο που θα μπορούσε να καλύψει την ανάγκη τους για στέγαση. Η χρηματοδότηση αφορά ακίνητα έως 150 τ.μ., άνω των 15 ετών και αξίας έως και 200.000 ευρώ, με το ποσό του δανείου να μην μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής του επιδοτούμενου δανείου μπορεί να φτάσει έως και 30 έτη.

Μέσα από το νέο πρόγραμμα, οι νέες και οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με το ποσό που κανονικά θα κατέβαλλαν για το ενοίκιο της ίδιας κατοικίας.

Ο Παναγιώτης Διβριώτης, Eπικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών δήλωσε σχετικά:

«Το πρόγραμμα ‘Σπίτι μου’ αποτελεί μία πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει στον πυρήνα του το ζήτημα της στέγασης των νέων με προσιτό δανεισμό, και παράλληλα να αξιοποιηθούν και να αναβαθμιστούν ακίνητα συγκεκριμένης παλαιότητας. Στην Alpha Bank, στεκόμαστε στο πλευρό της Πολιτείας για την υλοποίηση του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε κάθε νεαρό συμπολίτη μας να αποκτήσει τώρα το πρώτο δικό του σπίτι και να φτιάξει μέσα σε αυτό τον κόσμο που θέλει να ζει».