Στον «αέρα» βγαίνει αύριο το απόγευμα η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τα διευρυμένα κριτήρια για την επιδότηση επιτοκίου συνεπών ευάλωτων δανειοληπτών από τις τράπεζες.

Η έλευση της «ανανεωμένης» πλατφόρμας «καλεί» όσους αιτούντες απορρίφθηκαν από την προηγούμενη πλατφόρμα γιατί κρίθηκαν μη επιλέξιμοι ή γιατί η αίτησή τους ακυρώθηκε, να σπεύσουν να υποβάλουν νέα αίτηση. Όσων η αίτηση δεν ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη πλατφόρμα και για όσους δεν έχει βγει απορριπτική απόφαση, η αίτησή τους θα «τρέξει» με τα νέα κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι οφειλέτες να προχωρήσουν σε όλα τα βήματα της αίτησης και να πατήσουν το τελικό κουμπί υποβολής, καθώς, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το insider.gr, 23.630 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, αλλά 39.179 αιτήσεις παραμένουν μη ολοκληρωμένες.

Στο site της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, keyd.gov.gr και στην ενότητα Ρύθμιση Οφειλών – Πρώτη Κατοικία, οι πολίτες μπορούν να καθοδηγηθούν βήμα – βήμα για την συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού ευάλωτου οφειλέτη, το οποίο πρέπει να προσκομίσουν στις τράπεζες για να λάβουν την επιδότηση επιτοκίου. Σημειώνεται ότι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης δίνονται επίσης για τον/την σύζυγο του δικαιούχου και το εξαρτώμενο μέλος, καθώς επίσης και για τον Σύμβουλο. Με την υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, ο ευάλωτος δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του και την άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου, προκειμένου να συλλεγούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων του ευάλωτου από τις διαθέσιμες πηγές. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω κριτήρια πληρούνται, εκδίδεται η βεβαίωση με την οποία ο οφειλέτης θα λάβει την επιδότηση από τις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναλάβει να καλύψουν το 50% της αύξησης που θα εμφανίζει μηνιαίως η δόση του δανείου δανειοληπτών (και όλων των άλλων τραπεζών) που κρίνονται ευάλωτοι. Το πρόγραμμα αφορά, ειδικότερα, ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια ή και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία, τα οποία έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες μέχρι τις 30/6/2022. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται ποσοστό 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30ή Ιουνίου 2022) για διάστημα 12 μηνών.

Τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος

Η «ανανεωμένη» πλατφόρμα περιλαμβάνει τα διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων, τα οποία ορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ την Δευτέρα 24 Απριλίου. Με βάση τα διευρυμένα κριτήρια (που ισχύουν αποκλειστικά για το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου των τραπεζών και δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης), για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων προβλέπεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από 21.000 ευρώ), ενώ τα περιουσιακά κριτήρια αυξάνονται έως τα 234.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από 180.000 ευρώ).
Ειδικότερα, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνθεση Νοικοκυριού Συνολικό Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.100 από 7.000 ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 13.650 από 10.500€.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 18.200 από 14.000€.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 22.750 από 17.500€.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 27.300 από 21.000€.

Σε ό,τι αφορά στα νέα περιουσιακά κριτήρια, προβλέπονται:

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α` 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 156.000 ευρώ από 120.000 ευρώ προηγουμένως για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ από 15.000 ευρώ πριν για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ από 180.000 ευρώ προηγουμένως.

β. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ως νέα όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.100 ευρώ από 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 13.650 ευρώ από 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 18.200 από 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 22.750 ευρώ από 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 27.300 από 21.000€