38 θέσεις πρακτικής άσκησης για το Πρόγραμμα Internship, το i-work@nbg, ανακοίνωσε για το 2023 η Εθνική Τράπεζα.

Το Πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών της τελευταίας τριετίας να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6+6 μηνών καθώς και τη δυνατότητα να ενταχθούν, με την ολοκλήρωσή της, στην ομάδα της Εθνικής μας Τράπεζας.

Μέσω του Προγράμματος i-work@nbg οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική τεχνογνωσία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους, αναλαμβάνοντας από την πρώτη μέρα ουσιαστικά καθήκοντα δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Παράλληλα συμμετέχουν σε πλήθος ατομικών και ομαδικών αναπτυξιακών δράσεων με σκοπό να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Η υλοποίηση στοχευμένων και δομημένων Προγραμμάτων Internship εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους, επιβράβευση της αριστείας με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια και αποτελεσματική σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Internship i-work@nbg ξεκινά στις 07.06.2023 και ολοκληρώνεται στις 21.06.2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις θέσεις πρακτικής άσκησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας, Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «i-work@nbg» | Εθνική Τράπεζα.