Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Παγκρήτιας Τράπεζας, με ανακοίνωση τους, ευχαριστούν θερμά τους μετόχους της και τους επενδυτές, για τη συμμετοχή και την δυναμική υποστήριξή τους κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, για την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, κατά την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό των 35 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι ποσοστό 35,24%.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ