Η Vodafone Ελλάδας διακρίθηκε στα HR Awards 2017, κατά την διάρκεια των οποίων έλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Excellence in Leadership Development για το πρόγραμμα «Lean in Circles» και Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία Best Youth Employment Initiative για το πρόγραμμα συγγραφής κώδικα «Codelikeagirl».

Το «Lean In Circles» είναι ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, μετάδοσης και διάχυσης γνώσης των γυναικών που εργάζονται στην εταιρεία με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, για την περαιτέρω επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Τα Lean In Circles, στηρίζονται στη δημιουργία ολιγομελών ομάδων, οι οποίες μέσα από τακτικές συναντήσεις ανταλλάσσουν γνώση, εμπειρίες αλλά και ιδέες. Οι ομάδες απαρτίζονται από γυναίκες, οι οποίες μέσα από τη διαδικασία αυτή μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και λειτουργούν ως «μέντορες» η μια στην άλλη.

Παράλληλα, η Vodafone υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συγγραφής κώδικα «Codelikeagirl», το οποίο απευθύνεται  σε έφηβες ηλικίας 14 έως 18 ετών με στόχο την αντιμετώπιση του διευρυνόμενου χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα στα επαγγέλματα STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Σε συνεργασία με την “Code First: Girls”, η οποία παραδίδει μαθήματα εκμάθησης συγγραφής κώδικα για γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε 20 νεαρά κορίτσια από όλη την Ελλάδα. Στη διάρκεια του προγράμματος αυτού δόθηκαν  βασικές γνώσεις των γλωσσών υπολογιστών και προγραμμάτων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των html, CSS, GitHub και  Bootstrap, δίνοντας την ευκαιρία στις σπουδάστριες να αναπτύξουν έναν ιστότοπο στο τέλος του προγράμματος εκπαίδευσης.

H Vodafone με στόχο να δημιουργήσει μια κουλτούρα που σέβεται, αξιοποιεί και τιμά τη διαφορετικότητα των ανθρώπων της και ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους, προωθεί συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της καριέρας των γυναικών. Η ενδυνάμωση των γυναικών και η σταθερή υποστήριξη των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει αναπτύξει μια σειρά από πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τους.