Ο Όμιλος Polyeco ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία ακόμη 4 έργα απομάκρυνσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης των αντίστοιχων αποβλήτων με απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, στην περιοχή του Ειρηνικού.

Τα έργα ανατέθηκαν στον Όμιλο Polyeco από τη Γραμματεία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος της Περιοχής του Ειρηνικού (Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme – SPREP) μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία το 2016, στο πλαίσιο της δράσης PacWaste (Pacific Hazardous Waste) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηρεσία SPREP είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός επιφορτισμένος με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών χωρών και περιοχών του Ειρηνικού, στοχεύοντας στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος τους και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης τους.

Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιήθηκαν σε διάφορα δημόσια κτίρια στις Νήσους Cook, το Nauru, το Vanuatu και το Βασίλειο της Tonga και αφορούσαν σε εργασίες αφαίρεσης υλικών αμιάντου από εγκαταστάσεις υψηλής προτεραιότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως σχολεία και νοσοκομεία. Τα έργα περιλάμβαναν την απομάκρυνση και αντικατάσταση των υλικών αμιάντου (εύθρυπτων και μη) και τη συσκευασία, απορρύπανση, μεταφορά, αποθήκευση, και τελική διάθεσή τους σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού των τοπικών αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση των σχετικών αποβλήτων σύμφωνα με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σημειώνεται ότι η τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου έγινε σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση των τεσσάρων έργων, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Polyeco, κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος δήλωσε: «Ολοκληρώνοντας ένα ακόμη απαιτητικό έργο ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό SPREP για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην εταιρία μας και τις υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες που προσφέρουμε, κάτι που άλλωστε έχουν κάνει στο παρελθόν και πολλοί άλλοι διεθνείς και τοπικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον Όμιλο Polyeco ως έναν από τους ηγέτες στη διαχείριση αποβλήτων σε όλο τον κόσμο».