Στην έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ηλεκτρονικής κάρτας ξεκινά από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις μετακινήσεις των πολιτών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «με γνώμονα την εξυπηρέτηση και απρόσκοπτη πρόσβαση των πελατών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα μέσα του ΟΑΣΑ και έως την πλήρη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΟΑΣΑ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διευκρινίζει ότι τα εισιτήρια και οι κάρτες ΤΡΑΙΝΟΣΕ ισχύουν σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ στην αστική ζώνη.

Οι χάρτινες κάρτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν μέχρι την λήξη τους σε όλα τα μέσα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΑΣΑ, ενώ μαζί με την κάρτα ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διατίθεται -μη προσωποποιημένη- κάρτα, η οποία επιτρέπει τη διέλευση από όλες τις πύλες, σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ».

Όπως γίνεται γνωστό η εταιρεία συνεχίζει την έκδοση μηνιαίων καρτών, ενώ, οποιεσδήποτε τιμολογιακές μεταβολές προκύψουν θα οφείλονται στην προσωρινή εναρμόνιση με την τιμολογιακή πολιτική του ΟΑΣΑ.