Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των κεντρικών συστημάτων του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, εκτός λειτουργίας θα τεθούν κατά τις ώρες 8:00-13:00 όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.

Οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί αφορούν στη συντήρηση των κεντρικών συστημάτων του πληροφοριακού συστήματος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στη συντήρηση των Πινάκων Δικτύου Μέσης Τάσης του Υποσταθμού του κτιρίου της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής.

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής του ΕΦΚΑ θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για το παραπάνω χρονικό διάστημα.