Αύξηση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στο α’ τρίμηνο του 2018, προβλέπει η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού ManpowerGroup Ελλάδας, ύστερα από έρευνα που διεξήγαγε. Οι τομείς με την μεγαλύτερη αύξηση.

Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων της ManpowerGroup, όπως ανακοινώθηκε από τη ManpowerGroup Ελλάδας.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +13%. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, τα σχέδια προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά σημειώνουν βελτίωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Η νέα οικονομική χρονιά ξεκινάει με θετικό πρόσχημα για την αύξηση της απασχολησιμότητας στην εγχώρια αγορά, συνεχίζοντας να δίνει το προβάδισμα στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το αισιόδοξο για την εργασία στον τόπο μας πλαίσιο, η διασφάλιση της αειφορίας της εργασίας αποτελεί την κεντρική πρόκληση για τις επιχειρήσεις και αποκωδικοποιείται σε δύο βασικές προτεραιότητες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών που θα ενισχύσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανθρώπων και την εποικοδομητική για ανθρώπους και εταιρίες ενσωμάτωση της εργασίας Νέας Γενιάς» σημειώνει η Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.

Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το Α' τρίμηνο του 2018. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +21%. Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, αναμένουν αισιόδοξο ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +17%, ενώ προοπτικές της τάξης του +13% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και τον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +2%.
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών. Οι εργοδότες του τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, αναφέρουν μείωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 6 και 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε δύο τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σημαντική αύξηση 25 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Μεταποίησης καταγράφουν βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων και οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στο μεταξύ, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς και, ιδιαίτερα, στον τομέα της Γεωργίας, με αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού, κατά το Α’ τρίμηνο του 2018. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης, που ανέρχονται σε +31%. Παράλληλα, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +16%, ενώ οι προοπτικές που καταγράφουν οι εργοδότες στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +12% και +3%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, οι εργοδότες στις μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων, με μειώσεις της τάξης των 9 και 4 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού. Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα κύρια σημεία της έρευνας

- Οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2018. Με το 16% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 9% αναμένει μείωση και το 72% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.

- Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +21% στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, +17% στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης και +13% για τον τομέα της Γεωργίας.

- Οι πιο αποδυναμωμένες προοπτικές της τάξης του +2% καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα του Τουρισμού.

- Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας των τελευταίων εννέα και πλέον ετών, καταγράφοντας αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +15%, ενώ οι προοπτικές στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +10%.

- Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων αναμένονται από τους εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +31%.