Με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τις εταιρείες Vodafone-Panafon και Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ολοκληρώθηκε σήμερα η δεύτερη φάση του διαγωνισμού πρόσκλησης επενδυτών για τη Cyta Hellas.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cyta Hellas, ξεκινά άμεσα η αξιολόγηση των προσφορών, στο πλαίσιο διαφάνειας και ακεραιότητας που ήδη χαρακτηρίζει τη διαδικασία διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas, με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων.

Σημειώνεται ότι η Cyta Hellas, αν και ζημιογόνος, θεωρείται από τον κλάδο ως επένδυση με προοπτική, δεδομένου ότι διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που ξεπερνά τα 5.500 χιλιόμετρα, καθώς επίσης και σημαντικό πελατολόγιο, μεγάλο ποσοστό του οποίου αποτελούν επιχειρήσεις του τουρισμού. Η συνδρομητική βάση της αποτελείται από 307.000 πελάτες σταθερής και 51.000 πελάτες κινητής.