Σε παράταση προθεσμίας για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων προχώρησε ο ΕΦΚΑ. Ποιους αφορά.

Παρατείνεται, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, η προθεσμία υποβολής:

α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

 

Ειδικότερα, με την υπ' αριθμ. 14/Συν.:2η/26.3.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, μισθολογικής περιόδου 2/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Τονίζεται ότι η ως άνω παράταση αφορά μόνο την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και όχι την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται.