Τελευταία ευκαιρία έχουν οι μη μισθωτοί οφειλέτες του ΕΦΚΑ, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διατηρήσουν την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μετά την 1η Ιουνίου.

Όσοι από εκείνους δεν αποπληρώσουν ή δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, δε θα έχουν πλέον ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για φέτος, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Πιο συγκεκριμένα 750.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι δεν είχαν ρυθμίσει φέτος τις οφειλές τους μέσω των 72 δόσεων ή της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων και πλέον κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι. Από αυτούς βέβαια, περίπου 250.000 – 300.000 θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές, με συσσωρευμένα χρέη από τα προηγούμενα έτη.

Ωστόσο έχουν περιθώριο έως την Τρίτη 31 Μαΐου να καταβάλουν το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκαν το 2021. Για παράδειγμα στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (που είναι και η πολυπληθέστερη), οι εισφορές υγείας είναι 55 ευρώ τον μήνα (επί 12 μήνες) και ο ΕΦΚΑ περιμένει να εισπράξει 660 ευρώ προκειμένου να μην διακόψει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη στον οφειλέτη μη μισθωτό. Για τις υπόλοιπες 5 κατηγορίες η εισφορά υγείας είναι μεγαλύτερη και το ποσό που απαιτεί ο φορέας φτάνει στα 792 ευρώ (κατ' ανώτατο όριο).

Από 1ης Ιουνίου, όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά -χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton και θα τους αποδοθεί άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι από την 1η Μαρτίου 2023 θα εφαρμοστεί το καθεστώς που ίσχυε πάντοτε και που προβλέπει την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς δεν οφείλουν ή σε εκείνους που έχουν ρυθμισμένες οφειλές.

Δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών
Στο μεταξύ στη δημοσιότητα θα δώσει ο ΕΦΚΑ για ακόμη μια χρονιά τα ονομάτων 29.100 μεγαλοφειλετών του, με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

Εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, τα ονόματά τους θα «φιγουράρουν» στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, περιλαμβάνονται εκτός από τη βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς e-ΕΦΚΑ ποσά (οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις).

Οι μεγάλοι οφειλέτες έχουν περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς ασφαλιστικές τους υποθέσεις προκειμένου να γλυτώσουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης.

Από τις συνολικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ ύψους 42 δισ. ευρώ , τα 15 δισ. θεωρούνται ανείσπρακτες οφειλές, από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ή οι οφειλέτες έχουν αποβιώσει.