Από τους 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, μόλις οι 300.000 πλήρωσαν τις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου υγείας το 2021. Οι υπόλοιποι, παρά τη δυνατότητα που τους έδωσε ο ΕΦΚΑ να ρυθμίσουν τα χρέη τους μεταγενέστερα, δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα από 1η Ιουνίου να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 31 Μαΐου έληξε το τελεσίγραφο του ασφαλιστικού υπερφορέα σε όσους μη μισθωτούς είχαν συσσωρεύσει ασφαλιστικές οφειλές από το 2021, προκειμένου να σπεύσουν να τις ρυθμίσουν για να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Από τους 550.000 οφειλέτες μόλις 100.000 ανταποκρίθηκαν και ρύθμισαν μερικώς ή στο σύνολό τους τις οφειλές, πληρώνοντας από 660 έως και 792 ευρώ. Προϋπόθεση για να ρυθμίσουν το χρέος τους ήταν να καταβάλουν το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας ασφαλιστικής κατηγορίας για παροχές σε είδος και σε χρήμα, την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021. Για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, οι εισφορές υγείας είναι 55 ευρώ τον μήνα με τον ΕΦΚΑ να ζητά 660 ευρώ προκειμένου να υπάρξει κάλυψη. Για τις υπόλοιπες 5 κατηγορίες η εισφορά υγείας σε είδος και σε χρήμα είναι της τάξης των 66 ευρώ, δηλαδή συνολικά 792 ευρώ για να έχουν οι μη μισθωτοί ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Από τους υπόλοιπους 450.000 επαγγελματίες που δεν πλήρωσαν τις εισφορές τους, οι 250.000 ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών (με χρέη πριν από το 2010) και οι υπόλοιποι 200.000 πρέπει να σπεύσουν να πληρώσουν για να μην μείνουν ανασφάλιστοι.

Χρέη προς το ΚΕΑΟ
Στο τέλος Μαρτίου 2022 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 863.033, για οφειλές ύψους 6,6 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022) ανέρχονται σε μόλις 395.398.705 ευρώ.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών από αυτό τον μήνα κλιμακώνει την πίεση προς τους οφειλέτες, εφαρμόζοντας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές το μέτρο της αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει την αποστολή ειδοποιητηρίων σε 300.000 οφειλέτες, καλώντας τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους πριν ενεργοποιηθούν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια.

Υπενθυμίζεται πως εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 94.615 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 88.424 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 345 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 542 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 111 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 184.323 οφειλέτες με οφειλές ύψους 81.334.827 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

Το 90,47% των οφειλετών (2.192.524 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχοντος υπολοίπου)

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.313 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών).