Πρόσφορο έδαφος σε όλο τον κόσμο βρίσκει το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι αναζητούν τον εργοδότη που θα τους επιτρέπει να ισορροπούν καλύτερα μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η πανδημία έφερε τα πάνω- κάτω στα εργασιακά, με χιλιάδες εργαζόμενου σε όλο τον κόσμο να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους επειδή θεωρούν ότι δεν αμείβονται επαρκώς ή δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο (Μεγάλη Παραίτηση).

Μάλιστα στην Βρετανία πάνω από 3.300 εργαζόμενοι σε 70 εταιρείες ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα να δουλεύουν τετραήμερο, χωρίς να περικοπούν οι μισθοί τους, στο μεγαλύτερο εργασιακό «πείραμα» διάρκειας έξι μηνών. Το πιλοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το CNN, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το 100% της αμοιβής τους δουλεύοντας μόνο το 80% του εργασιακού τους χρόνου, αρκεί να διατηρήσουν το 100% της παραγωγικότητάς τους

4ήμερη εργασία για το καλοκαίρι στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί, καθώς οι εργοδότες θεωρούν πως με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, ενώ υψηλό θεωρείται και το κόστος μετάβασης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Μόλις τρεις μεγάλες εταιρείες της χώρας μας αποφάσισαν να εφαρμόσουν αυτό το καλοκαίρι εργασία τεσσάρων ημερών με 8ωρο, χωρίς μείωση αποδοχών. Πρόκειται για τις εταιρείες Grant Thornton (συμβουλευτική/ελεγκτική), Terracom (τεχνολογική) και Choose (διαφημιστική) εσχάτως, ενώ και άλλες μεγάλες αλλά και μικρότερες εταιρείες εξετάζουν αυτή την πιθανότητα.

Γιατί διστάζουν οι εργοδότες
Γιατί όμως το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί καθολικά από τις εταιρείες και ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διστάζει ακόμα να εφαρμόσει πλήρως το νέο καθεστώς;

Ο όμιλος Adecco παρουσιάζει τους κυριάρχους λόγους που η τετραήμερη εργασία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί καθολικά από επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο:

Υψηλό κόστος μετάβασης
Το κόστος μετάβασης δεν είναι πάντα το ίδιο και διαφέρει ανά κλάδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος μετάβασης μιας επιχείρησης στο καθεστώς τετραήμερης εργασίας είναι υψηλό. Για παράδειγμα, σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, την Perpetual Guardian, προέβησαν σε μια σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες απομακρυσμένης εργασίας και αυτοματισμού, όπως τα chat bots.

Επίσης, η αμερικανική εταιρεία Wildbit εφαρμόζει επιτυχώς την τετραήμερη εργασία από το 2017. Για να φτάσουν όμως σε αυτή την επιτυχία, επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια σε εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ανέλαβε να δημιουργήσει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την δουλειά των εργαζομένων.

Μειωμένη ή αυξημένη παραγωγικότητα;
Σχετικά με την Ισλανδία, που πρώτη εφάρμοσε το μοντέλο τετραήμερης εργασίας κυρίως στον δημόσιο τομέα, αναφέρεται ότι η παραγωγικότητα παρέμεινε η ίδια ή και βελτιωμένη στους περισσότερους χώρους εργασίας. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

H εταιρεία Treehouse, η οποία διοργανώνει σεμινάρια εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2013 εφαρμόζοντας την τετραήμερη εργασία (32 ώρες την εβδομάδα), το 2016 όμως αναγκάστηκε να επιστρέψει στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας (40 ώρες την εβδομάδα) καθώς όπως αναφέρθηκε από την εταιρεία η τετραήμερη εβδομάδα δεν λειτούργησε θετικά, καθώς αλλοίωσε την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι λιγότερο αποδοτικοί.

Επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων
Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικούς εργασιακούς τομείς, απαιτείται όμως από επιχειρήσεις και οργανισμούς μια επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, οι συναντήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες και να αποσπούν την προσοχή των εργαζομένων ιδίως όταν έχουν υψηλό φόρτο εργασίας. Η Ισλανδία, που εφάρμοσε την 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, αναγκάστηκε να περιορίσει αισθητά τον αριθμό των συναντήσεων και να χρησιμοποιεί περισσότερο την ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η Wildbit, παρότι είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην ασύγχρονη επικοινωνία, αναγνωρίζει τους κινδύνους από τον περιορισμό της δια ζώσης επικοινωνίας, ως αποτέλεσμα της τετραήμερης εργασίας. Επίσης, τονίζει τη σημασία της σωστής χρήσης των ψηφιακών εργαλείων ώστε να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και να μην οδηγούν σε αύξηση της αναβλητικότητας.