Την παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2022 της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 για τις επιχειρήσεις στον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναλυτικότερα, το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2022 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική στις 29 Ιουνίου 2022 η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (24.5.2021) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων σε όλη της χώρα, με Π.Κ. 14/9.6.2021».