Θετικό εμφανίστηκε το ισοζύγιο απασχόλησης στην Ελλάδα για τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 329.966 ενώ οι αποχωρήσεις σε 310.853 (109.376 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 201.477 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 19.113 θέσεις εργασίας, έναντι θετικού ισοζυγίου (73.502) τον Ιούνιο του 2021.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2022, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.445.560 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.178.368, εκ των οποίων οι 658.304 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 520.064 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 267.192 νέες θέσεις εργασίας