«Σαφάρι» ελέγχων με συγκεκριμένους στόχους ξεκινάει η ΑΑΔΕ μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου 2018, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πέρυσι ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου (21,53 δισ. €) για τα προ επιστροφών έσοδα από άμεσους φόρους ήταν 95,80%, ήτοι χαμηλότερα σε σχέση με το 2016. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η εικόνα ήταν καλύτερη στους έμμεσους φόρους (26,72 δισ.) όπου επιτεύχθηκε επίδοση 100,84%.

Αναφορικά με το 2018, το σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 48,16 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πραγματοποιήσεις του 2017 (47,56 δισ.).

Σε επίπεδο φορολογικών ελέγχων σχεδιάζεται η διενέργεια τουλάχιστον 24.750 από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες με βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. ευρώ και εισπράξεις τουλάχιστον 672,5 εκατ. ευρώ. Θα γίνουν τουλάχιστον 70.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ. με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών καθώς και 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).

Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Αναλυτικά, αναφορικά με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σχεδιάζεται:

 • Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκατ. €. Εισπραξιμότητα άνω του 40% από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
 • Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. €. Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε. Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε.
 • Εισπραξιμότητα άνω του 15% από ελέγχους των Φ.Α.Ε.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. € από ελέγχους των Δ.Ο.Υ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ.
 • Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των Δ.Ο.Υ.
 • Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών1.
 • Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013.
 • Συμμετοχή στη διενέργεια 5 πολυμερών ελέγχων.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ.
 • Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
 • Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.
 • Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).
 • Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. €.
 • Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (εξαιρουμένων των ερευνών των ΣΠ.2.1.28 και ΣΠ.2.1.31), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.
 • Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΠ.2.1.32, άνω των 30 εκατ. €.
 • Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.