Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών αγροτών προς τον ΕΦΚΑ (πρώην οφειλές προς ΟΓΑ) και την ΑΑΔΕ (οφειλές προς εφορία), μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πρόκειται για τρεις περιπτώσεις οφειλών προς ΕΦΚΑ και τρεις προς ΑΑΔΕ. Σε όλες υπήρξε διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε αρκετές δόσεις. Μάλιστα σε μία περίπτωση οφειλής προς ΕΦΚΑ και μία προς ΑΑΔΕ η αποπληρωμή θα γίνει σε ορίζοντα δεκαετίας, με αποτέλεσμα για οφειλή προς ΕΦΚΑ περί τα 11.000 ευρώ η μηνιαία δόση να είναι μικρότερη των 95 ευρώ και για οφειλή προς την ΑΑΔΕ άνω των 8.250 ευρώ η μηνιαία δόση να οριστεί κάτω από 70 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, για οφειλή άνω των 39.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, η μηνιαία δόση ορίστηκε λίγο πάνω από τα 350 ευρώ.

Στατιστικά

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν εγγραφεί περίπου 51.500 χρήστες, είχαν υποβάλλει οριστικά την αίτησή τους 3.385 οφειλέτες και σε περισσότερο από το 10% των περιπτώσεων (352) είχε επέλθει συμφωνία ρύθμισης οφειλών.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της ειδικής γραμματείας, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι συμφωνίες, καθώς όλο και περισσότερες αιτήσεις «ωριμάζουν». Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συμφωνίες στα τέλη Αυγούστου είναι αυξημένες κατά 82% σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου (193) και πενταπλάσιες σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου (71). Κατά συνέπεια τους επόμενους μήνες αναμένεται σημαντική αύξηση των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών, ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις υποβολές αιτήσεων, καθώς πολλές είναι καταχωρημένες στο σύστημα αλλά δεν έχουν υποβληθεί οριστικά.

Μητρώο εμπειρογνωμόνων

Εντός του Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, λογιστές και φοροτεχνικούς Α' τάξης.

Από το μητρώο επιλέγονται, με αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση, οι εμπειρογνώμονες για περιπτώσεις όπου εμπλέκονται το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εφόσον το επιθυμούν, ιδιώτες πιστωτές. Έργο του εμπειρογνώμονα είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης που έχει προσφύγει στον Μηχανισμό, η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών και η επαλήθευση αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Μέχρι τώρα στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν ορκωτοί ελεγκτές, που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και πιστοποιημένοι εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/dsae/egdixexpertsregistry.

ΚΥΑ διαγραφών

Δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης σφαλμάτων στις αιτήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι ακριβείς προθεσμίες για κάθε στάδιο του μηχανισμού, ο τρόπος παράτασής τους και, κυρίως, η διαδικασία διαγραφής και επανυποβολής αίτησης.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που στην αίτηση διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει γραπτώς από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, τη διαγραφή της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή.

Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που έχουν εισαχθεί (εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση (εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση μετά την επανυποβολή της) . Με τον τρόπο αυτό οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευεργετικές θεσμικές προβλέψεις που δεν υπήρχαν κατά την αρχική υποβολή της αίτησης (π.χ. να περιληφθούν και οι οφειλές του 2017).