Με ένα «κλικ» θα γίνονται οι δεσμεύσεις λογαριασμών από την ΑΑΔΕ, μετά την εγκατάσταση νέου λογισμικού και τη συγκρότηση επιτροπής που θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία.

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ με απόφαση που υπογράφει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής συγκροτείται 12μελής Συντονιστική Επιτροπή για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της οφειλής από την στιγμή που δημιουργείται μέχρι την αποπληρωμή της ενώ θα έχει την δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει έγκαιρα θα ενεργοποιείται το σύστημα και θα του κατάσχεται από τον τραπεζικό λογαριασμό η οφειλή.

Το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:

1. Παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
2. Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
3. Διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
4. Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση λήψης μέτρων είσπραξης.
5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.