Και τυπικά τέλος στην περικοπή των συντάξεων από την 1.1.2019 έβαλε χθες η κυβέρνηση με την κατάθεση της σχετικής διάταξης στη Βουλή (σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών) που προβλέπει ότι οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων θα συνεχίσουν να διατηρούν την προσωπική διαφορά (που θα προκύψει από την διαδικασία επανυπολογισμού τους) που δεν περικόπτεται.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Ταυτόχρονα με το τέλος των περικοπών, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος τόνισε χθες ότι οι πρώτες αυξήσεις, σε εφαρμογή του ν. 4387/16, θα δοθούν σε 620.000 συνταξιούχους με τις συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου που θα καταβληθούν νωρίτερα, λόγω των εορτών.

Αναλυτικά, η διάταξη με τίτλο "κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων", προβλέπει τα εξής:

«1. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄74), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παρ. 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’εφαρμογή της παρ. 3, όπως ισχύει».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του ν. 4472/2017 (Α΄74) καταργούνται».

Με άλλο λόγια από 1η Ιανουαρίου 2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 όπως ισχύει. Επίσης με το άρθρο 2 δεν περικόπτονται οι αποδοχές και για τους νέους συνταξιούχους του Νόμου Κατρούγκαλου και είχαν διαφορά 20%.

Με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου οι πρώτες αυξήσεις

Όπως ήδη αναφέραμε οι πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις θα δοθούν σε 620.000 συνταξιούχους με τις συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου που θα καταβληθούν νωρίτερα, λόγω των εορτών λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Οι συντάξεις όχι μόνο δεν περικόπτονται, όπως λέγαμε από το 2017 έχοντας την εικόνα για την καλή πορεία των οικονομικών, αλλά, 620.000 συντάξεις θα είναι και αυξημένες μετά τον επανυπολογισμό, με βάση το ν. 4387/16», τόνισε χθες στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος. Όπως σημείωσε οι πληρωμές των κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ θα γίνουν στις 19 Δεκεμβρίου, για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και στις 21 Δεκεμβρίου για τις λοιπές κατηγορίες ενώ οι επικουρικές θα καταβληθούν από το ΕΤΕΑΕΠ στις 27 Δεκεμβρίου.