Την κλιμακωτή αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού από τον Φεβρουάριο μελετά η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Συγκεκριμένα και, εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση που έχει κάνει, το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού, το οποίο σήμερα βρίσκεται στα 1.250 ευρώ, θα αυξάνεται κλιμακωτά με την καταβολή της κάθε δόσης. Το ποσό που θα αποδεσμεύεται θα είναι 3 με 4 φορές υψηλότερο της δόσης προς την εφορία, με το ανώτατο όριο απελευθέρωσης τις 4.000 ευρώ.

Στις λύσεις που αναζητούνται προβλέπεται να γίνεται ένας συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης στο πλαίσιο της ρύθμισης τμηματικής εξόφλησης που έχει πραγματοποιήσει με τα ποσά που κατάσχονται από τον τραπεζικό του λογαριασμό και αποδίδονται από την τράπεζα στο δημόσιο ταμείο.

Με αυτόν τον τρόπο ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών δεν θα κατάσχονται στο σύνολό τους αλλά μερικώς προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους έναντι της εφορίας και σταδιακά οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορέσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους, οι οποίοι είναι δεσμευμένοι ακόμη και για μελλοντικά υπόλοιπα.