Πρόγραμμα κατάρτισης και οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ για 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Αναλυτικά, το πρόγραμμα θα αφορά στη στήριξη των εγκλωβισμένων εργαζόμενων και ανέργων, δηλαδή θα αφορά εργαζόμενους που είναι σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας (πχ επιχειρήσεις που συστηματικά και επί μήνες αφήνουν απλήρωτους εργαζόμενους) ή βρίσκονται ακάλυπτοι από επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν αποζημιώσεις, ενώ έχουν απολυθεί.

Στο πρόγραμμα ειδικότερα αναμένεται να ενταχθούν:

 1. εργαζόμενοι σε κλάδους με φθίνουσα πορεία (στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις/ κλάδους που έχουν υποστεί μεγάλη ύφεση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας)
 2. εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες:
  • μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα πάνω από 6 μήνες
  • υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας
  • υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν αφενός την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και αφετέρου την κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και ικανότητες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση εργασίας, στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο, σε νέο επάγγελμα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ενδεχομένως στην αυτοαπασχόληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων εργαζομένων σε κλάδους με φθίνουσα πορεία και εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας ανέρχεται στους 46.000.

Η οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων περιλαμβάνει επίδομα ενίσχυσης, στα 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και επίδομα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες να αποκτήσουν μια εξειδίκευση. Όσον αφορά τέλος στο πρόγραμμα κατάρτισης, προβλέπεται:

 1. Συντονισμός, παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση δράσης,
 2. Εξατομικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση και
 3. Προγράμματα Κατάρτισης Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων.