Αυξήσεις και στις συντάξεις χηρείας κατά 40% που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το νόμο Κατρούγκαλου προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, καθώς η αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από 50% σε 70%, θα ισχύσει αναδρομικά, από 13 Μαΐου του 2016.

Στην πράξη 40.000 συντάξεις επανυπολογίζονται, ενώ με την συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται να λάβουν αναδρομικά ακόμη και έως 35 μηνών.

Όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος (247/88,6) «καταργούνται οι περιορισμοί για τις νέες συντάξεις χηρείας που έχουν εκδοθεί με το ν. 4387/16 και βελτιώνονται όλες οι σχετικές διατάξεις, ακόμα και καλύτερα από αυτές που ίσχυαν στο παρελθόν». Όπως είπε, «καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών, αυξάνεται από 50% σε 70% το ποσοστό αναπλήρωσης, τα άγαμα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τη σύνταξη θανάτου ανεξαρτήτως αν σπουδάζουν ή όχι ενώ δίνεται δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης μέχρι ηλικίας 35 ετών.

"Τα άγαμα παιδιά έως 24 ετών -συνέχισε- θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη θανάτου ακόμη κι αν δεν σπουδάζουν. Καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 χρόνων για τις συντάξεις χηρείας. Δίνουμε τη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης μέχρι τα 35 χρόνια για όσους έχουν χάσει τους γονείς τους", σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ευνοϊκές διατάξεις όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο έχουν ως εξής:

  1. Καταργείται µε καθαρή διατύπωση το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Όπως αναφέρεται στην επίµαχη διάταξη, «οι ηλικιακοί περιορισμοί καταργούνται και οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόµα και µετά την παρέλευση τριετίας».
  2. Αυξάνεται το δικαιούµενο ποσοστό των συζύγων από 50% σε 70%. Αυτό σηµαίνει επανυπολογισµός για τις ήδη εκδοθείσες συντάξεις µε τον νόµο Κατρούγκαλου και αύξησή τους κατά 40%.
  3. ∆ιατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαµα παιδιά µέχρι την ηλικία των 24 ετών, ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.
  4. ∆ιευκρινίζεται πως ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη εφόσον ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 3 ετών -αντί για 5 που ίσχυε έως τώρα- από τον γάµο.
  5. Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όµως δεν µπορεί να υπολείπεται από τα κατώτατα όρια των 360- 384 ευρώ.
  6. Οι διατάξεις εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του νόµου και καταλαµβάνουν και όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου.
  7. Προβλέπεται επίσης ρήτρα και για τις παλαιές συντάξεις χηρείας που καταβάλλονταν πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου, µε την πρόβλεψη ότι τα νέα δικαιούµενα ποσοστά (70% για τον σύζυγο) υπολογίζονται επί του ποσού της επανυπολογισθείσας σύνταξης, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο του καταβαλλόµενου κατά τη 12η/5/2016 ποσού. ∆ιαφορετικά υπολογίζονται επί του καταβαλλόµενου ποσού.

Επίσης στα δικαιούχα σύνταξης παιδιά θανόντος ασφαλισµένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος ακόµα και µετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και µέχρι τα 35.