Νέοι επικεφαλής τριών Γενικών Διευθύνσεων τής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επελέγησαν μέσα από την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα, οι νέοι επικεφαλής είναι οι εξής: Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Βασιλική Ηλιοπούλου. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Ευθύμιος Σαΐτης. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Καββαδάς.