Το ''μαύρο χρήμα'' που κρύβεται πίσω από πλήθος αυθαίρετων κατασκευών σε παραλίες και αιγιαλούς θα αναζητήσουν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ στις εξορμήσεις που σχεδιάζουν με την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Αύριο συναντώνται στελέχη του υπουργείου Οικονομικών με συναδέλφους τους των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας προκειμένου να συντονιστεί κοινή δράση, αλλά και να διαμορφωθεί το ταχύτερο δυνατό το νομικό πλαίσιο που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα αυτής της επιχείρησης.

Η οριοθέτηση της ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας είναι ένα ακόμα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα και οι συγκρούσεις αναπόφευκτες, ωστόσο χωρίς προσδιορισμένη με σαφή και οριστικό τρόπο της προστατευόμενης παράκτιας ζώνης της χώρας το Κτηματολόγιο θα εξακολουθεί να έχει μια τεράστια «μαύρη» τρύπα και φυσικά θα παρατείνεται το πάρτι των επιτήδειων.

Του Νίκου Γρυλλάκη

Τεράστιες παραβάσεις

Από τους ελέγχους και τις καταγγελίες προηγούμενων χρόνων στις σοβαρότερες παραβάσεις , συμπεριλαμβάνονται προσχώσεις και έργα στον θαλάσσιο χώρο, τα οποία αλλοιώνουν το παράκτιο περιβάλλον και θεωρούνται μη αναστρέψιμα (μπάζωμα, δημιουργία κυματοθραυστών, μόλων ή κρηπιδότοιχων κ.λπ), όπως και κατασκευές μόνιμης φύσης από σκυρόδεμα, μέταλλο και άλλα υλικά, που είναι δύσκολα κι αυτές αναστρέψιμες (πχ. μεταλλικά σκίαστρα, γέφυρες και σκάλες, τοιχία αντιστήριξης, γλύστρες σκαφών, τσιμεντοδεξαμενές, κτίσματα κ.λπ)

Πίσω απ αυτές τις αυθαιρεσίες ρέει άφθονο και αδήλωτο χρήμα. Κοινό μυστικό είναι η διαπλοκή, δηλαδή η συγκάλυψη ή τα «στραβά μάτια» από διάφορους υπεύθυνους. Αναφορές και καταγγελίες μένουν στα συρτάρια ,ενώ οι όποιες κατεδαφίσεις είναι μετρημένες στα δάκτυλα και ολοκληρώνονται μετά από διαδικασίες χρόνων, όπως συνέβη με πρόσφατες περιπτώσεις στο Σχοινιά και στα Χανιά. Πίσω από τη λεηλασία της παραλίας και του αιγιαλού βρίσκονται ακόμα και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες .

Τι ισχύει νομικά

Σύμφωνα με ο,τι ισχύει εάν η παράβαση αφορά μεταβολές εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή σε χώρο εξομοιούμενο με αυτήν ή στο θαλάσσιο χώρο με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους/πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, η Λιμενική Αρχή ενημερώνει εγγράφως την οικεία Κτηματική Υπηρεσία με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και ύστερα από τη σχετική έκθεση αυτοψίας αυτής κινεί τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών).

Σε περίπτωση παράνομης «απλής χρήσης» στη χερσαία ζώνη, η Λιμενική Αρχή απευθύνει στον υπαίτιο προφορική σύσταση για αποκατάσταση του χώρου σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών. Σε περιπτώσεις απλής χρήσης εντός αιγιαλού ειδοποιείται το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και η Κτηματική Υπηρεσία. Το αξιόποινο των παραβάσεων εντός αιγιαλού και παραλίας κρίνει ο οικείος Εισαγγελέας.

Εάν η παράβαση αφορά οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό και παραλία με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους και πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, ενημερώνει άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία καθώς και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, κοινοποιώντας το έγγραφο και στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση ανακλίντρων, ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων ή ξύλινων διαδρόμων συνιστά απλή χρήση του αιγιαλού και παραλίας και δεν επισύρει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 29 του Ν.2971/2001 διοικητικές κυρώσεις, εκτός εάν η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κρίνει διαφορετικά.
Με δεδομένο ότι οι Λιμενικές Αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να επιβάλουν ανώτατο πρόστιμο ύψους έως 29.347 ευρώ, σε περίπτωση που το προσδιορισθέν πρόστιμο υπερβαίνει το όριο αυτό, ανεξάρτητα από τη φύση της αλλοίωσης, διαβιβάζεται υποχρεωτικά ο σχετικός φάκελος με τεκμηριωμένη εισήγηση της Λιμενικής Αρχής προς το Υπουργείο για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου.
Η επιβολή προστίμου είναι ανεξάρτητη από τυχόν διαδικασία νομιμοποιήσεως του αυθαιρέτου.

Τις προθέσεις των ελεγκτικών μηχανισμών προανήγγειλε προχθές η υφυπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Στόχος, όπως είπε είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες κέντρα διασκέδασης, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις των κλάδων της μαζικής εστίασης, της ψυχαγωγίας και τουρισμού, καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιες εκτάσεις, πέραν αυτών που έχουν εκμισθώσει στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας, ή εγκαθιστούν αυθαίρετες κατασκευές στις εκτάσεις του αιγιαλού και της παραλίας που έχουν εκμισθώσει, για να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητές τους, παραβιάζοντας του όρους των συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τους δήμους ή με το Δημόσιο.

Το ΣΔΟΕ ξεκινά ελέγχους

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιστρατεύει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για ελέγχους και αυτοψίες σε παραλιακές περιοχές και με σκοπό τον εντοπισμό αυθαίρετων παρεμβάσεων και άλλων ενεργειών των επιχειρηματιών, με τις οποίες παραβιάζονται οι συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας που έχουν συναφθεί με τους δήμους ή το Δημόσιο.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στους χώρους που έχουν εκμισθωθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα εξετάζουν εάν οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν πιστά τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, τις οποίες έχουν συνάψει.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνουν παραβάσεις θα επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ θα εισηγούνται ακόμη και μέτρα άμεσης απομάκρυνσης ή και καταστροφής των παράνομων εγκαταστάσεων και κατασκευών.