Για την κατάσταση στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία ενημέρωσε η ΑΑΔΕ.

Κατά 1,3 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε έναν μήνα.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου οι οφειλές αυξήθηκαν σε 7,1 δισ. ευρώ, από 5,78 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 7,1 δισ. ευρώ, τα 5,6 δισ. ευρώ αφορούν τη μη πληρωμή φόρων.

Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών ξεπερνά φθάνει στα 108,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 δισ. ευρώ θεωρούνται «ανεπίδεκτα είσπραξης».

Σύμφωνα, με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Δεκέμβριο του 2020:

  • Το συνολικό ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και έμειναν απλήρωτα εντός του 2020, διαμορφώθηκε σε 7,1 δισ. ευρώ ( από 8,018 δισ. ευρώ το 2019), εκ των οποίων οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 5,685 δισ. ευρώ (από 7,497 δισ. ευρώ το 2019). Οι αναστολές πληρωμών διαφόρων φορολογικών υποχρεώσεων στη διάρκεια του περασμένου έτους λόγω πανδημίας φαίνεται να επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα του 2020.
  • Το συνολικό ύψος των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε στα 108,107 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 539 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το ποσό αυτό τα 24 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 84,095 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπόψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές μειώθηκε, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, κατά 233.289 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) και διαμορφώθηκε σε 4.045.217 (ήταν 4.278.506 τον Νοέμβριο).
  • Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις διαμορφώνεται σε 1.293.001.
  • Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων αυξήθηκε σημαντικά, σε 1.849.948 (τέλος 2020) έναντι 1.778.016 (τέλος 2019). Αυτό σημαίνει ότι άλλοι 71.932 φορολογούμενοι εκτέθηκαν σε κίνδυνο επιβολής κατασχέσεων, είτε επειδή δεν εξόφλησαν ολοσχερώς είτε επειδή δεν τακτοποίησαν σε δόσεις τις οφειλές τους.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Δεκέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 279 εκατ. ευρώ (έναντι 394 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019).