«Σαφάρι» εξονυχιστικών ελέγχων σε όλα τα νησιά ξεκινούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα δουλεύουν μάλιστα υπερωρίες απογεύματα και νύχτες, Κυριακές και αργίες, καθ’ υπέρβαση οποιουδήποτε υποχρεωτικού ωραρίου και πέραν του πενθημέρου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η κατανομή μάλιστα των ωρών της υπερωριακής εργασίας ανά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ενώ, σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνονται με απόφαση του προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Και με… μαγιό!

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση το σχέδιο δράστης που έχει εκπονήσει η ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές θα στοχεύουν κυρίως στον εντοπισμό παραβάσεων που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, ενώ θα φορούν και μαγιό παριστάνοντας τους τουρίστες για να μη γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους και όταν διαπιστώνουν φορολογική παράβαση θα παρεμβαίνουν.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι φέτος, παρά τις ιδιάζουσες και πάλι συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, οι έλεγχοι θα ενταθούν στις νησιωτικές και γενικότερα τουριστικές περιοχές της χώρας όπου παραδοσιακά καταγράφεται «έξαρση» της φοροδιαφυγής ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Προγραμματισμένοι έλεγχοι

Επισημαίνεται άλλωστε ότι φέτος η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να διενεργηθούν 46.720 επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι ως εξής:

* 30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (εμφανείς και μη) από τις ΔΟΥ
* 10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών από τις ΥΕΔΔΕ.
* 6.000 εμφανείς έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ.
* 720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

Πρόστιμα και λουκέτα

Εκτός φυσικά από τα αυστηρά πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες στα καταστήματα θα μπαίνει και λουκέτο, ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων, από 48 ώρες μέχρι και έναν μήνα.

Αυστηρότερα, δε, θα τιμωρούνται όσοι θα βιαιοπραγούν σε βάρος των ελεγκτών, φαινόμενο συχνό τα τελευταία χρόνια, καθώς, εκτός των φορολογικών ποινών, διώκονται και ποινικά.

Όσον αφορά το μέτρο της αναστολής λειτουργίας του καταστήματος θα εφαρμόζεται όταν:

* διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή η μη έκδοση περισσοτέρων από 10 φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση ενός ή περισσοτέρων φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 500 ευρώ.
* διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.
* παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση οι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι θα έχουν ως στόχο τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι οι ελεγκτές έχουν την εξουσιοδότηση να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021, στόχος του ελεγκτικού μηχανισμού είναι όπως οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων ανέλθουν στα 49,685 δισ. ευρώ, να εισρεύσουν 2,1 δισ. ευρώ από το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος της φορολογικής διοίκησης, αλλά και να βεβαιωθεί από ελέγχους και διασταυρώσεις ποσό 1,3 δισ. ευρώ εξαιρουμένων φυσικά των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

Πηγή: naftemporiki.gr