Μπαράζ ελέγχων ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το 2018, όπως προβλέπει σχετική απόφαση της Αρχής, ενώ στον «καμβά» της θα προσθέσει και 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις προς πολίτες, τους οποίους θα καλέσει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Του Γιάννη Αγουρίδη

Οι στόχοι της ΑΑΔΕ δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θέτοντας ως πρόταγμα την είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά και ποσοστό 24% των...καινούριων ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείωνστο 59% των φορολογουμένων, στους οποίους η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέτοια μέτρα και διενέργεια τουλάχιστον 1.000 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογούμενους μεγάλου πλούτου.

Εισπράξεις 2,8 δις.

Η σχετική στοχοθεσία προβλέπει συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των συγκεκριμένων οφειλών, μετά από δράσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμόρφωσης. Επίσης, προβλέπονται εισπράξεις 2,8 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά και εισπραξιμότητα 24% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης. Έτσι, το ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Φορολογικής Διοίκησης αναμένεται να φτάσει το 59%.

Έλεγχοι σε...μεγάλα «ψάρια»

Από εκεί και πέρα, προβλέπεται διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 40%, αλλά και διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα τουλάχιστον 20%. Επίσης, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 1.250 έλεγχοι από τις εφορίες Ανωνύμων Εταιρειών Φ.Α.Ε. με βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ και 1.100 ελέγχους επιστροφών φόρων με εισπραξιμότητα άνω του 15% και τουλάχιστον 15.500 έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ. με βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ αλλά και 70.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι ενώ τα τελωνεία προβλέπεται να διενεργήσουν επιπλέον 100.000 ελέγχους.

Νέες υποθέσεις

Αναφορικά με καινούριες υποθέσεις, θα γίνουν έλεγχοι σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων και τουλάχιστον 3.000 για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Εν τω μεταξύ οι Δ.Ο.Υ θα προχωρήσουν σε τουλάχιστον 70.000 επιτόπιους μερικούς ελέγχους για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

Άλλοι στόχοι

Από εκεί και πέρα, θα πραγματοποιηθεί:
- Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
- Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών και εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων με τον ίδιο στόχο
- Εξέταση αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησης πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του Ν.27/1975 και πρόταση σχεδίου νόμου, μέχρι 31/12/2018.
-Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
- Εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 31/12/2018.
- Σύνταξη πρότασης με λύσεις για όσους οφειλέτες κατηγοριοποιηθούν ως βιώσιμοι και μη βιώσιμοι, μέχρι 31/03/2018.