Να ολοκληρώσει έργα των οποίων οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ή να προωθήσει σε βάθος 3ετίας νέες δράσεις συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ «καλεί» το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον εποπτευόμενό του φορέα Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία (υποδομές, εξοπλισμός, συνολικά 753 χιλ. ευρώ), την ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη (12 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (26,917 εκατ. ευρώ).

Τομείς δηλαδή στους οποίους έτσι και αλλιώς, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές καθώς διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην κατασκευή νοσοκομείων, σχολικών μονάδων, δικαστικών μεγάρων και άλλων δημόσιων κτιρίων.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, το υπουργείο απέστειλε προς τον φορέα πρόσκληση «υποδοχής συνεχιζόμενων και νέων έργων αρμοδιότητας ΚΤΥΠ Α.Ε.» προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω αξόνων (Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός», «Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη», «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης») Προτεραιότητας του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΤΠΑ/ΠΠΑ).

Το αντικείμενο της δράσης
Η Πρόσκληση υποδοχής αφορά στην περίπτωση των παρακάτω συνεχιζόμενων έργων:

Ανέγερση 25ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
Κατασκευή Πυροσβεστικού Σταθμού Σερρών.
Νέο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου.
Εκπόνηση μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ».
Μελέτη και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων - περιβάλλοντος χώρου (υποδομές - ασφάλεια - διαμόρφωση) του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία» στη θέση Μαρσορη Δήμου Αυλώνος Αττικής.
Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο « σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία δεκαεπτά σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ».

Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση: 40 Αίθουσες Προκατασκευασμένες 6x6m, 7 γραφεία με wc 3x6m, 10 wc τριών θέσεων 3x4m και 1wc ΑμεΑ 3x4m δίρριχτα, για την προσωρινή στέγαση σχολικών συγκροτημάτων τoυ Δήμου Μίνωα Πεδιάδα» λόγω του σεισμού της 27.09.2021.
Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία δεκαεπτά σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ
Επίσης, σχετίζεται και με την προώθηση νέων έργων αρμοδιότητας ΚΤΥΠ ΑΕ. Να σημειωθεί ότι η δράση αφορά και σε έργα που προχωρούν ή σχεδιάζονται με μοντέλο ΣΔΙΤ.

Οι ημερομηνίες
Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 39.350.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες της πρόσκληση, όσον αφορά στον τομέα της «εκπαίδευσης» ο αριθμός των μαθητών που επωφελούνται είναι άνω των 9.260. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 31-12-2025, ενώ η ΚΤΥΠ πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις της το αργότερο έως τις 31/08/2022.