Μεγάλη επιτάχυνση σημειώνει ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών του νέου πτωχευτικού νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, πάνω από 300 είναι οι ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί από τους πιστωτές (τράπεζες/εταιρείες διαχείρισης, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) μέσα στον τελευταίο ενάμιση μήνα, όταν στις αρχές Ιουνίου οι ρυθμίσεις οφειλετών δεν ξεπερνούσαν τις 8. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 6.300 αιτήσεις έχουν πατήσει επίσης το κουμπί οριστικής υποβολής, με οφειλές που ξεπερνούν τα 3,2 δισ. ευρώ. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από τους πιστωτές και άλλες θα προχωρήσουν σε ρύθμιση εντός διμήνου, άλλες θα απορριφθούν. Παράλληλα, 37.000 αιτήσεις οφειλετών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά οφειλών της τάξεως των 20 δισ. ευρώ, έχουν ήδη κάνει άρση του φορολογικού απορρήτου.

Η δραστική επιτάχυνση της ροής του εξωδικαστικού μηχανισμού που έχει επιτευχθεί τον τελευταίο ενάμιση μήνα είναι αποτέλεσμα των κινήσεων που αναλήφθηκαν για να ξεμπλοκάρουν εμπόδια στη διαδικασία. Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας θα υποβαλλόταν τον Ιούλιο σε μερικό «λίφτινγκ», δύο χρόνια μετά την ψήφισή του, προκειμένου να διορθωθούν αρρυθμίες σε σημεία όπου διαπιστώθηκε πως μπλοκάρει η ομαλή ροή υποβολής και έγκρισης αιτήσεων οφειλετών προς ρύθμιση.

Τις αναγκαίες αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο είχαν συζητήσει τότε, σε σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Μαριλένα Αθανασοπούλου, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Στη σύσκεψη αυτή είχε αναφερθεί ότι όλα τα προβλεπόμενα βήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν ολοκληρώσει 5.000 οφειλέτες (αιτήσεις) που αντιστοιχούσαν σε αξία οφειλών ύψους 2 δισ. ευρώ. Από τους πιστωτές (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης) είχαν εγκριθεί πάνω από 1.000 αιτήματα, με αξία άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στις προτάσεις ρύθμισης που συνομολογήθηκαν με τους πιστωτές, οι οφειλέτες εξασφάλισαν «κουρέματα» οφειλών τουλάχιστον κατά 30%, τόσο σε οφειλές προς τράπεζες, όσο και σε οφειλές προς το Δημόσιο.

Η αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί έκτοτε αναμένεται να γίνει την Πέμπτη 14 Ιουλίου σε νέα σύσκεψη υπό τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. Σημειώνεται ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός «ξεβάλτωσε» καθώς επιλύθηκαν διαδικαστικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το Δημόσιο και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας. Οι τελευταίοι είναι αυτοί που συντάσσουν την έκθεση βιωσιμότητας της ρύθμισης πιστωτών – οφειλετών και υπογράφουν για λογαριασμό του Δημοσίου.

Ειδικότερα, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, μη πτώχευσης κ.ά. που πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης, είχε ζητηθεί από τους πιστωτές να λαμβάνονται ηλεκτρονικά, επομένως η πλατφόρμα να διασυνδεθεί με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς που εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά. Επίσης, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης είχαν προτείνει να συμβληθούν ως ιδιώτες πιστωτές με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας.

Η «2η ευκαιρία»
Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών με παροχή 2ης ευκαιρίας) οι οφειλέτες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία ή αδυναμία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, με δύο τρόπους: είτε να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, είτε να λάβουν μία «2η ευκαιρία» μέσω της απαλλαγής από τα χρέη τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ύστερα από τη ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Η «2η ευκαιρία» διασφαλίζει ότι τα χρέη της μιας γενιάς δεν θα μεταφέρονται στην επόμενη, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Η ρύθμιση των οφειλών γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Η αναδιάρθρωση οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρέχει και τη δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής.

Η παροχή ρύθμισης αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και στην περίπτωση που ακολουθηθεί η πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από υπολογιστικό εργαλείο, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της από το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η διαδικασία διαρκεί για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 μηνών, εντός των οποίων προβλέπεται αναστολή της αναγκαστικής ρευστοποίησης των εξασφαλιστικών στοιχείων του οφειλέτη. Προσφέρεται μάλιστα η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε έως 240 δόσεις προς τράπεζες και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.