Σημαντική ανησυχία για τις υψηλές τιμές ενέργειας εκφράζει σχεδόν το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, το 93% των πολιτών θεωρούν ότι το σημερινό επίπεδο των τιμών ενέργειας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες στη χώρα τους.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων —σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (88%)— συμφωνούν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν στο περιθώριο, ενώ οι περισσότεροι (77%) αισθάνονται προσωπική ευθύνη για την ανάληψη δράσης.

Οι μισοί Ευρωπαίοι (50%) πιστεύουν ότι η ΕΕ καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλίσει μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ το ίδιο πιστεύει το 50% των ερωτηθέντων για τις περιφερειακές, δημοτικές ή τοπικές δημόσιες αρχές τους, το 47% για την εθνική τους κυβέρνηση και το 43% για τον επιχειρηματικό τομέα.

Όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση, σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας απ’ όσες θα καταργήσουν, ενώ το 61% πιστεύει ότι οι θέσεις αυτές θα είναι καλής ποιότητας. Ωστόσο, μόλις λίγοι περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι οι σημερινές τους δεξιότητες τούς επιτρέπουν να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση.