Το επενδυτικό ενδιαφέρον θα καθορίσει ποια έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς αερίου θα υλοποιηθούν, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας με καύσιμο, αλλά και ενισχυθεί ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου διαμετακόμισης αερίου (gas hub) στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με βάση σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει Market Test (Έρευνα Αγοράς) για τα σχεδιαζόμενα έργα, μέσα από το οποίο θα αποτυπωθεί η πρόθεση των «παικτών» της αγοράς για την αξιοποίησή τους. Ο Διαχειριστής έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει το Market Test, ενώ σχεδιάζει στις 26 Νοεμβρίου να πραγματοποιήσει εκδήλωση με τους χρήστες του συστήματος, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το πώς θα τρέξει η διαδικασία, η οποία ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα έργα που αναμένεται να «βγουν» για δέσμευση δυναμικότητας αφορούν τρεις νέους αγωγούς, «δίδυμους» συγκεκριμένων τμημάτων του υφιστάμενου κορμού του συστήματος. Ο πρώτος θα συμπληρώσει το τμήμα του συστήματος που διατρέχει περιφερειακά την Αττική, ο δεύτερος θα προστεθεί στον υφιστάμενο αγωγό ο οποίος εκτείνεται από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη, και ο τρίτος από τη Θεσσαλονίκη έως την Κομοτηνή.

Δέσμευση δυναμικότητας σε κάθε επιμέρους έργο
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, κατά το Market Test οι «παίκτες» της αγοράς θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν δυναμικότητα σε κάθε επιμέρους έργο που εξετάζεται για την αύξηση της ικανότητας μεταφοράς αερίου εντός της Ελλάδας, τόσο για εγχώρια χρήση όσο και για εξαγωγές. Έτσι, εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί καλύτερα το ενδιαφέρον για τις προοπτικές ενίσχυσης του εθνικού συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα επαύξησης θα κατασκευασθούν με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να είναι «Hydrogen ready», και επομένως εξαρχής συμβατά με τη μεταφορά υδρογόνου. Επομένως, θα αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στη δημιουργία της εγχώριας αλυσίδας αξίας για το ανανεώσιμο καύσιμο.

Παράλληλα, τα έργα ενίσχυσης εκτιμάται ότι είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι ανάγκες του συστήματος και των χρηστών, ενόψει της επικείμενης προσθήκης νέων «πυλών» εισόδου αερίου στη χώρα μας, αλλά και καινούριων περιοχών κατανάλωσης καυσίμου – είτε με την κατασκευή νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων αερίου, είτε με την επέκταση των δικτύων διανομής. Επίσης, θα επιτρέψουν στη χώρα μας να εκμεταλλευθεί τη γεωστρατηγική της θέση, η οποία γίνεται κομβική με την αλλαγή των οδών εισαγωγής καυσίμου στη «Γηραιά Ήπειρο», λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.