Μεγαλώνει η «ψαλίδα» μεταξύ των συντάξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ως απόρροια της ωρίμανσης του νόμου Κατρούγκαλου.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι συνταξιούχοι του Οκτωβρίου έλαβαν κατά μέσον όρο κύρια σύνταξη από το Δημόσιο της τάξεως των 1.008,13 ευρώ μεικτά, όταν στον ιδιωτικό τομέα η μέση σύνταξη άγγιξε τα 626,26 ευρώ. Η διαφορά των 382 ευρώ δημιουργεί μεγάλες ανισότητες ανάμεσα σε εργαζόμενους της ίδιας ηλικίας και ετών ασφάλισης, με τους μεγάλους τυχερούς εκείνους που έχουν εργοδότη το Δημόσιο.

Τον Οκτώβριο απονεμήθηκαν 23.571 νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα), για τις οποίες η συνολική δαπάνη των αναδρομικών ανήλθε σε 99.747.569,23 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 12.215.951,79 €. Από αυτές τις συντάξεις, οι 14.424 χορηγήθηκαν από τον ΕΦΚΑ και αφορούν ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Συμφωνα με την έκθεση «Ήλιος» μηνός Οκτωβρίου, οι κύριες συντάξεις γήρατος διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 841,80 ευρώ μικτά. Επιπλέον:

1.103.390 συνταξιούχοι (44,75% του συνόλου) έλαβαν κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ μικτά.
905.368 συνταξιούχοι (36,72%) έλαβαν σύνταξη έως 600 ευρώ μικτά.
652.874 συνταξιούχοι (26,5%) έλαβαν σύνταξη έως 500 ευρώ μικτά.
Οι τρεις αυτές κατηγορίες συνταξιούχων, εφόσον πληρούν και το εισοδηματικό όριο (16.800 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, 9.600 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα) είναι υποψήφιοι για την επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ, που θα δώσει η κυβέρνηση γύρω στις 20 Δεκεμβρίου.