Σημαντική μείωση των αποζημιώσεων των ηλεκτροπαραγωγών έχει επιφέρει η επιβολή των πλαφόν στις αποζημιώσεις τους, δημιουργώντας έτσι ένα αρκετά μεγάλο χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο αξιοποιείται για την ενίσχυση των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών.

Αυτό καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει εδώ και λίγα 24ωρα η ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της και τα οποία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Παραγωγού (όπως ονομάζεται το μέτρο), από την «ενεργοποίησή του» στις αρχές Ιουλίου.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την αγορά Επόμενης Ημέρας, στην οποία επιβλήθηκε το πλαφόν αρχικά, για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου, οι εγχώριοι ηλεκτροπαραγωγοί αποζημιώθηκαν με 228,69 ευρώ για κάθε Μεγαβατώρα που συνεισέφεραν στο σύστημα. Αντίθετα, αν δεν υπήρχε το πλαφόν, τότε θα είχαν αμειφθεί με 339,84 ευρώ για κάθε Μεγαβατώρα, δηλαδή με 32% ακριβότερα.
2,403 δισ. για επιδοτήσεις

Πριν από την «ενεργοποίηση» του μέτρου, οι σταθμοί όλων των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής αμείβονταν με την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς, δηλαδή την προσφορά της ακριβότερης μονάδας που εντάχθηκε ανά 24ωρο στο σύστημα. Εξαίρεση αποτελούσαν οι ΑΠΕ με σταθερές «ταρίφες», οι οποίες αποζημιώνονταν στη βάση των εγγυημένων τιμών λειτουργίας τους, ανεξάρτητα από το ύψος στο οποίο διαμορφωνόταν η χονδρεμπορική αγορά. Τα υπόλοιπα έσοδά τους διοχετεύονταν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

Η αναστολή της «οριζόντιας» τιμής αποζημίωσης, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο «ταβάνι» ανά τεχνολογία, είχε ως συνέπεια να περιοριστούν τα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών. Η διαφορά διοχετεύεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, αποτελώντας τη βασική οικονομική «δύναμη πυρός» του Ταμείο για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, με αυτό τον τρόπο από τις αρχές Ιουλίου έχουν εισρεύσει στο ΤΕΜ 2,403 δισ. για επιδοτήσεις. Αν δεν είχε επιβληθεί το μέτρο, οι αμοιβές των ηλεκτροπαραγωγών σε αυτό το διάστημα θα άγγιζαν τα 7,139 δισ., ενώ πλέον περιορίστηκαν στα 4,736 δισ.

Το μέτρο από τον προηγούμενο μήνα έχει επεκταθεί στην Ενδοημερήσια αγορά. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα 2,403 δισ. δεν αποτελούν στο σύνολό τους νέα έσοδα για το ΤΕΜ, καθώς τα ποσά που συγκεντρώνονταν στον ΕΛΑΠΕ, από τις αμοιβές των ΑΠΕ που ξεπερνούσαν τις «ταρίφες» του, περνούσαν από νωρίτερα στο ΤΕΜ.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός
Υπενθυμίζεται ότι, με την έναρξη εφαρμογής του πλαφόν, κάθε τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής αποζημιώνεται με βάση ένα ανώτατο όριο αμοιβής. Έτσι, το «ταβάνι» των αποζημιώσεων για τις ΑΠΕ, θα προβλέπεται στα 85 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα καθορισθεί στα 112 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στην περίπτωση των θερμοηλεκτρικών μονάδων, ο καθορισμός των πλαφόν θα γίνεται μέσω μαθηματικού τύπου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τα κόστη τους. Αυτοί είναι η τιμή των δικαιωμάτων ρύπων (για τις λιγνιτικές μονάδες) και οι τιμές δικαιωμάτων ρύπων και φυσικού αερίου (για τις μονάδες αερίου).

Στις λιγνιτικές μονάδες, άλλες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι το Κόστος Εξόρυξης Λιγνίτη, ο Μέσος Βαθμός Απόδοσης, ο Μέσος Συντελεστής Εκπομπών και το Σταθερό Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης. Στις μονάδες αερίου, τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζουν το πλαφόν είναι τα Λοιπά Κόστη Αερίου, ο Συντελεστής Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης,ο Μέσος Βαθμός Απόδοσης Μονάδας, ο Μέσος Συντελεστής Εκπομπών και το Σταθερό Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης.