Καμπανάκι για αυξήσεις σε μισθούς κρούει ο Βασίλης Κορκίδης. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά) ζητά «να γίνουν υπεύθυνες διαπραγματεύσεις».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης τονίζει για τις αυξήσεις σε μισθούς ότι θα πρέπει να γίνουν υπεύθυνες διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθεί ένα πιθανό «σπιράλ μισθών – τιμών» που θα οδηγήσει σε πρόσθετο πληθωρισμό.

Όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν πως λήγουν τα ενεργειακά συμβόλαιά τους με σταθερή τιμή, και στις νέες συμβάσεις οι τιμές μπορεί να είναι και δέκα φορές υψηλότερες. Αυτό οδηγεί σε μη πληρωτέο ενεργειακό κόστος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της μεταποίησης καλούνται να αποφασίσουν εάν θα μειώσουν, ακόμα και να σταματήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα την παραγωγή.

Αυτό σημειώνει σε τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τον ενδοιασμό των ευρωπαϊκών οργανώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον συνδυασμό τιμών και μισθών.

Όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν άμεσα και να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα για τις ΜμΕ που χρειάζονται στήριξη στην ενεργειακή κρίση. Το βασικό τους μήνυμα είναι ότι οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας αποτελούν μείζον μέλημα για να συνεχίσουν οι ΜμΕ τις δραστηριότητές τους και απειλούν σοβαρά την επιβίωσή τους.

Σημειώνεται ότι, όλο και περισσότερες ΜμΕ της ΕΕ αναφέρουν πως τα ενεργειακά τους συμβόλαια σταθερής τιμής λήγουν και πρέπει να συνάψουν νέες συμβάσεις με τιμές που μπορεί να είναι δέκα φορές υψηλότερες. Αυτό οδηγεί σε μη πληρωτέο ενεργειακό κόστος και οι ΜμΕ της μεταποίησης καλούνται να αποφασίσουν εάν θα μειώσουν, ακόμα και να σταματήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα την παραγωγή.

Απαραίτητη ευρωπαϊκή κεντρική βοήθεια
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογραμμίζει ότι με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 10,6%, για να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις την ενεργειακή κρίση, η ευρωπαϊκή κεντρική βοήθεια είναι απαραίτητη. Οι ΜμΕ και στις 27 χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν ήδη τις αποταμιεύσεις τους, ή πρέπει να επωμισθούν επιπλέον χρέη με υψηλό κόστος δανεισμού λόγω αύξησης των επιτοκίων.

«Όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητες είναι οι παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αγορά πωλήσεων, αλλά η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο και τον τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια της προσφοράς, χωρίς ακούσιες αυξήσεις της ζήτησης. Οι ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης και το προσωρινό πλαίσιο κρίσης, παρέχουν αρκετά μέσα για παρέμβαση στην αγορά, αλλά η ευθυγράμμιση των παρεμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εγγυάται την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς» σημειώνει ο κ. Κορκίδης.

Να αποφύγουμε ένα πιθανό «σπιράλ μισθών – τιμών»
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, όπως επισημαίνει ο ίδιος, είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ, όσον αφορά στο κόστος ζωής, οι ευρωπαίοι μικρομεσαίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν υπεύθυνες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, ώστε να αποφύγουν ένα πιθανό «σπιράλ μισθών-τιμών» που θα οδηγήσει σε πρόσθετο πληθωρισμό.

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, τονίζει ο κ. Κορκίδης, έχουν σοβαρούς ενδοιασμούς και ανταλλάσσουν απόψεις με τους υπουργούς Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και πιθανές πολιτικές απαντήσεις. Από την πλευρά της απασχόλησης, παρατηρείται έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά λόγω διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού και των υψηλών τιμών, που απογοητεύουν τις ΜμΕ, ενώ είναι πρόθυμες να επενδύσουν στο εργατικό τους δυναμικό, επιλέγουν μια περίοδο αναμονής.

«Αναφορικά με την χώρα μας, θεωρώ πως ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί, όπως άλλωστε προβλέπεται τον Μάιο του 2023 στα επίπεδα του ετήσιου πληθωρισμού του 2022, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον συνδυασμό τιμών-μισθών» καταλήγει ο κ. Κορκίδης.