Στα 187.500.000 ευρώ ανέρχεται η ονομαστική αξία των προσφορών που έγιναν δεκτές από τον ΟΔΔΗΧ, μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 4ης Ιανουαρίου 2023.

Όπως επισημαίνει σε δελτίο Τύπου του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η τιμή διάθεσης των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων είναι στα 99.445 ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.