Ξεκινούν οι δημοπρασίες για τη μείωση κατά 5% από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της κατανάλωσης ρεύματος στις ώρες αιχμής, με τους πρώτους δύο διαγωνισμούς να πραγματοποιούνται το διήμερο 18-19 Ιανουαρίου. Επίσης, ένα περίπου μήνα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μία ακόμη δημοπρασία, μηναίου τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η περικοπή της ζήτησης κατά 5% αποτελεί δέσμευση για όλα τα κράτη-μέλη και για όλη τη φετινή χειμερινή περίοδο, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2023. Στη χώρα μας, το 5% «μεταφράζεται» σε περικοπή της κατανάλωσης κατά 300 MWh για κάθε αιχμής, ενώ μαζί με τη γενική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, οι δημοπρασίες αποτελούν το δεύτερο «εργαλείο» επίτευξης του στόχου.

Για την ενεργοποίηση του μέτρου εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες η σχετική Κοινή υπουργική Απόφαση, η οποία επιβεβαιώνει πως οι ώρες αιχμής στη χώρα μας θα είναι το διάστημα 18:00-21-00 το απόγευμα. Για αυτή τη «ζώνη», ο μηχανισμός θα διασφαλίζει τη μείωση της κατανάλωσης από τις εταιρείες υψηλής και μέσης τάσης, μέσα από μειοδοτικές δημοπρασίες από τις οποίες θα προκρίνονται εκείνοι οι βιομηχανικοί καταναλωτές που θα διεκδικήσουν τις μικρότερες αποζημιώσεις για να «ψαλιδίσουν» τη ζήτησή τους.

Δύο κατηγορίες δημοπρασιών

Το «ψαλίδισμα» θα γίνεται με την παροχή της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Μ.Ζ.Η.Ε.) από τους συμμετέχοντες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να λάβουν τις μικρότερες αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις θα πληρώνονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Προβλέπονται δύο κατηγορίες δημοπρασιών, οι τριμηνιαίες (Τύπου 1) και οι μηνιαίες (Τύπου 2). Στην περίπτωση των δημοπρασιών Τύπου 1 (τριμηνιαίες), θα πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός για κάθε ώρα αιχμής, για την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης των δημοπρασιών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023. Επομένως, πρόκειται για τη μία από τις δημοπρασίες του διημέρου 18-19 Ιανουαρίου. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για κάθε ώρα αιχμής και ημερολογιακή ημέρα της εν λόγω περιόδου ισούται με 150 Μεγαβατώρες.

Για τις δημοπρασίες Τύπου 2 (μηνιαίες), ο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιήσει επιπλέον εννέα διαγωνισμούς, μια δημοπρασία για κάθε ώρα αιχμής και για κάθε περίοδο δημοπρασίας από την ημερομηνία έναρξης δημοπρασιών μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023. Για κάθε ώρα αιχμής και ημερολογιακή ημέρα της αντίστοιχης περιόδου θα δημοπρατείται ποσότητα 250 Μεγαβατώρων.

Η ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα για κάθε βήμα θα είναι 1 Μεγαβατώρα ανά ώρα ανά ημέρα. Επίσης, το ανώτατο όριο προσφοράς για τις δημοπρασίες ορίζεται σε 400 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Οι συμμετέχοντες

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα έχουν οι ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, καθώς και μεγάλοι καταναλωτές που εκπροσωπούν χαρτοφυλάκια με μία ή περισσότερες Θέσεις Κατανάλωσης. Προϋπόθεση είναι η συνολική ετήσια κατανάλωση εκάστου Χαρτοφυλακίου για το έτος 2021 να είναι τουλάχιστον 13 Γιγαβατώρες.

Η έναρξη των δημοπρασιών γίνεται με καθυστέρηση, καθώς η υποχρέωση μείωσης κατά 5% στις ώρες αιχμής έχει ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2022. Εκτιμάται ωστόσο πως η «βουτιά» στη ζήτηση ρεύματος καθʼ όλο το 24ωρο, που σημειώνεται αδιάπτωτα στη χώρα μας από τον Ιούλιο, υπερκαλύπτει έως τώρα την περικοπή στις ώρες αιχμής.