Σε ΒΒΒ-, επίπεδα investment grade, αναβάθμισε την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου η Scope Ratings, διατηρώντας σταθερό outlook. Πρόκειται για τον δεύτερο οίκο, μετά τον ιαπωνικό R& I, που δίνει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ.

 

Οπως αναφέρει, η αναβάθμιση αντανακλά τα εξής:

1. Τη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη στην Ελλάδα, τόσο με τις κινήσεις της ΕΚΤ στις αγορές ομολόγων όσο και με την χαλάρωση των κριτηρίων για τα εχέγγυα, που έχει επιτραπεί να γίνονται αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα χωρίς να έχουν επενδυτική αξιολόγηση. Τα μέτρα της κεντρικής τράπεζας, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και την πιθανότητα περαιτέρω μέτρων για το χρέος επιδεικνύουν μια πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή στήριξη μετά τις πρόσφατες κρίσεις.

2. Τη σταθερή πτωτική τροχιά για το δημόσιο χρέος, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλών επιτοκίων στα ομόογα και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει, ως λόγος επί του ΑΕΠ, στο 160,7% έως το 2023, μια πτώση 46 ποσοστιαίων μονάδων από το υψηλό του 2020.

3. Δομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περιορίσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνειακαι έχουν βελτιώσει την σταθερότητα των τραπεζών, σε συνδυασμό με πολιτικές που συνδέονται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες κινητοποιούν επενδύσεις και ενισχύουν την ανάκαμψη.