Επιτηδευματίες αφορούν το 58% των οφειλών, ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ (19,79 δισ.) που βρίσκονται αυτή τη στιγμή προς ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ συνολικά σε επίπεδο οφειλετών το 77% των οφειλών είναι προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

 

Ειδικότερα, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες έχουν αιτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ρυθμίσεις για οφειλές 11,47 δισ. ευρώ, ενώ 3,57 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και 4,75 δισ. νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για την πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού τον μήνα Ιούλιο, η πλειοψηφία των αιτήσεων βρίσκονται στο εύρος οφειλής 50.000 -200.000 ευρώ, ενώ οι οφειλές που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ ανέρχονται σε 11,65 δισ. ευρώ και αποτελούν το 59% του συνόλου των οφειλών του εξωδικαστικού. Σημειώνεται ότι μόνο το 8% των οφειλών είναι ενήμερο.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το μέσο «κούρεμα» οφειλών που δίνουν στους οφειλέτες μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού οι χρηματοδοτικοί φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης) ανέρχεται σε 26%, ενώ στο 45,7% των οφειλών έχει δοθεί «κούρεμα» που ξεπερνάει το 30%. Ανά τύπο οφειλής ειδικότερα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης έχουν δώσει ρυθμίσεις με μέσο «κούρεμα» 14% σε οφειλές από στεγαστικά δάνεια, 30,34% σε οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια και 33,37% σε οφειλές από καταναλωτικά δάνεια. Την ίδια στιγμή το μέσο «κούρεμα» οφειλών προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 18%.

Όσο για τη μέση διάρκεια αποπληρωμής που συμφωνείται στις ρυθμίσεις, για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 17 χρόνια και για οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς σε 15 χρόνια.

Σημειώνεται ότι τον μήνα Ιούλιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού 931 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, 3.727 νέες αιτήσεις (σε διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων για να υποβληθούν) και 2.291 νέες οριστικές υποβολές.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 7.257 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,65 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 76%, με το συνολικό ποσό διαγραφής οφειλών να ανέρχεται σε 782,92 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Insider.gr, της Νένας Μαλλιάρα