Τη λήψη σειράς μέτρων για την ανακούφιση των βενζινοπωλών στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική θεομηνία στη Δυτική Αττική ζητεί με επιστολή της προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης άμεσων αναγκών των βενζινοπωλών ώστε να διευκολυνθούν σε υποχρεώσεις, στις οποίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν λόγω των πληγμάτων που δέχτηκαν. Όπως αναφέρει, με την κατάσταση που δημιουργήθηκε η αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των πρατηρίων είναι δύσκολη και χρειάζεται χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ζητεί τη μετάθεση για 6 τουλάχιστον μήνες στις παρακάτω υποχρεώσεις των βενζινοπωλών:

• Μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες καταχωρίσεις στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, καθώς και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο σύστημα εισροών εκροών για το διάστημα αυτό μέχρι αποκατάστασης των ζημιών.
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
• Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες όλων των κατεστραμμένων ακινήτων.
• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
• Αναστολή πλειστηριασμών.
• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
• Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Ενημέρωση του συστήματος του Taxisnet με ειδικό πρόγραμμα για τις πληγείσες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Παράλληλα, ζητείται η συντόμευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την απόδοση αποζημίωσης προς όλες τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες που επλήγησαν.