Μέσα στον Μάιο θα έχει εξεταστεί το σύνολο των υποβολών στη δράση του ΕΣΠΑ: «Επιχειρούμε Έξω» ενώ το υπουργείο Οικονομίας είναι σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα που έχουν συγκροτήσει οι: ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΠΣΕ και Εnterprise Greece για τον επανασχεδιασμό του Β κύκλου της δράσης ο οποίος αναμένεται αρχές Ιουνίου, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.

Στη συνάντηση εργασίας που είχε σήμερα ο κ. Δραγασάκης με το προεδρείο και 70 τακτικά μέλη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ανέπτυξε την κυβερνητική πολιτική για τις εξαγωγές, παρουσίασε τα στοχευμένα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ μοιράστηκε ενημερωτικό έγγραφο για τα ποιοτικά στοιχεία των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση στοχευμένης στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Ενεργοποίηση Στοχευμένου Προγράμματος για τις Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

 • Δράση: Επιχειρούμε ΕΞΩ
 • Προϋπολογισμός Δράσης: 50 εκατ. ευρώ.
 • Στοιχεία Δράσης: Συνέχεια ανοικτή για υποβολές
 • 'Αμεση αξιολόγηση (first in - first out)
 • Αξιολόγηση με on / off κριτήρια (αυτό μεταφράζεται στο ότι κάποιος μπορεί να υπολογίσει την βαθμολογία του πριν υποβάλει)
 • Τι έχει επιτευχθεί: Μειώθηκε δραστικά ο χρόνος αξιολόγησης. Σε περίπτωση υποβολής ολοκληρωμένου φακέλου ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ υποβολής πρότασης επενδυτή και απάντησης (θετικής ή αρνητικής) είναι 1 μήνας.
 • Επόμενα βήματα: μέσα στον Μάιο θα έχει εξεταστεί το σύνολο των υποβολών. Είμαστε σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα που έχουν συγκροτήσει οι: ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΠΣΕ και enterpriseGreeceγια τον επανασχεδιασμό του Β κύκλου της δράσης. Αναμένεται αρχές Ιουνίου

Ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με μεγαλύτερα ποσοστά (65%)

 • Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
 • Προϋπολογισμός Δράσης: 400 εκατ. ευρώ
 • Στοιχεία Δράσης: Συνέχεια ανοικτή για υποβολές
 • 'Αμεση αξιολόγηση (first in - first out)
 • Αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια (αυτό μεταφράζεται στο ότι κάποιος μπορεί να υπολογίσει την βαθμολογία του πριν υποβάλει)
 • Η ενίσχυση ξεκινάει από 50% και φτάνει μέχρι 65% για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Κίνητρα προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε «μη δημοφιλείς» κατηγορίες δαπανών αλλά εξαιρετικά κρίσιμες για την είσοδό τους σε νέες αγορές.

 • Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας & Δράση: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
 • Αφορά σε: επιδότηση δαπανών (65%) για δαπάνες πιστοποίησης - τυποποίησης σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα καθώς και την συμμόρφωση με ξένα ιδιωτικά πρότυπα.

Χρηματοδοτούνται (μεταξύ άλλων):

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την νομοθεσία, ήτοι επιτρεπόμενα συστατικά, αναφορές στην ετικέτα (labeling), τεχνική μετάφραση, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο στην χώρα των προϊόντων
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
 • Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)
 • Βιομηχανικοί έλεγχοι
 • Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: CE, ΕΝ 15088, ΕΝ 998-2 και ΕΝ 1090-1.