Αρνητικές επιπτώσεις επέφερε η πανδημική κρίση στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών, οι οποίες, αν και οριακά, βρέθηκαν να υποχωρούν σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε ποσοστό 0,6%, ενώ είχαν αυξηθεί 1% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2019.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων όπως Alpha Bank, καθ’ όλη τη διάρκεια όπως προηγούμενης δεκαετίας οι εξαγωγές των αγαθών παρουσίασαν έντονες αυξομειώσεις. Τα έτη 2017 και 2018, σε συνάρτηση με την ήπια ανάκαμψη όπως εγχώριας οικονομίας, σημείωσαν έντονα θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής, κατά 13,9% και 15,5%, αντίστοιχα. Το 2019, παρά όπως τάσεις επιβράδυνσης όπως παγκόσμιας ανάπτυξης, οι εξαγωγές αγαθών επέδειξαν ανθεκτικότητα. Αυξήθηκαν δηλαδή σε ποσοστό 0,2%, επειδή η ελληνική οικονομία διατήρησε το πλεονέκτημα όπως ανάκτησης όπως ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών, που σημειώθηκε την περίοδο μετά το 2010, αφενός μέσω όπως πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης και αφετέρου μέσω των μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν την ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Πλέον όπως, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών, όπως σημειώνουν οι αναλυτές όπως Alpha Bank, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο όπως παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαιτέρως όπως οικονομίας όπως Ευρωζώνης, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εξαγωγική αγορά για τα ελληνικά αγαθά. Ενδεικτικά, το πρώτο πεντάμηνο όπως χρονιάς οι εξαγωγές όπως την Ιταλία, τον πρώτο εξαγωγικό προορισμό όπως Ελλάδας, που, κατά το δεύτερο τρίμηνο, βρέθηκε αντιμέτωπος, λόγω όπως πανδημικής κρίσης, με ετήσια μείωση ΑΕΠ κατά 17,3%, υποχώρησαν 12% σε ετήσια βάση.

Αντιθέτως, όπως τη Γερμανία, η οποία κατέγραψε σχετικά μικρότερη συρρίκνωση του ΑΕΠ όπως (-11,7% το β΄ τρίμηνο σε ετήσια βάση), οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση κατά 11,4%. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές όπως Alpha Bank, παραδόξως εντυπωσιακή, στο 28,6%, ήταν και η αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών όπως τη Γαλλία, παρότι το ΑΕΠ όπως συγκεκριμένης χώρας υποχώρησε το β΄ τρίμηνο κατά 19% σε ετήσια βάση.

Η κλιμάκωση όπως πανδημικής κρίσης κατά όπως πρώτους μήνες του 2020, η διάσπαση όπως διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου είχαν αρνητικό αντίκτυπο όπως ελληνικές εξαγωγές. Ωστόσο, η μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό μετριάσθηκε από τη χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα, όπως τα φάρμακα και τα αγροτικά αγαθά (τρόφιμα, καπνά κ.λπ.). Αντιθέτως, η πανδημία έπληξε τη ζήτηση σε προϊόντα που συνιστούν σημαντικούς κρίκους των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων ή δεν είναι αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως ορυκτά καύσιμα, βαμβάκι, σίδηρος και χάλυβας, μηχανές και συσκευές, ενδύματα, πλαστικές ύλες κ.λπ.

Οι εξαγωγές αγαθών αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των συνολικών εξαγωγών και το 17,3% του ΑΕΠ το 2019.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»