Μείωση 27,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, καθώς τόσο η αξία των εισαγωγών όσο και εκείνη των εξαγωγών σημείωσαν πτώση σε διψήφια ποσοστά (19,6% και 14,2%, αντίστοιχα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές τον Αύγουστο:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.333,5 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2020 έναντι 4.147,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 208,9 εκατ. ευρώ ή 7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 48,1 εκατ. ευρώ ή 1,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.063,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.405,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 80,5 εκατ. ευρώ ή 5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 82 εκατ. ευρώ ή 5,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.270,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.741,3 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 128,4 εκατ. ευρώ ή 9,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 33,9 εκατ. ευρώ ή 2,8%).

Αθροιστικά σε επίπεδο 8μηνου:

Το 8μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 31.558,6 εκατ. ευρώ έναντι 37.149,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 15,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.865,3 εκατ. ευρώ ή 6,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.644 εκατ. ευρώ ή 6,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 19.782,6 εκατ. ευρώ έναντι 22.461,9 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 11,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 114,9 εκατ. ευρώ ή 0,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 116,1 εκατ. ευρώ ή 0,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 11.776 εκατ. ευρώ έναντι 14.687,8 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.980,2 εκατ. ευρώ ή 16,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.760,1 εκατ. ευρώ ή 15,1%).

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2020, παρατηρείται μείωση των αποστολών προς την ΕΕ και μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι μειωμένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -6,8% ενώ η πτώση προς τις Τρίτες Χώρες, είναι της τάξης του -22,2%.

Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν αντίστοιχη σχεδόν μείωση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -5,9% και μικρότερη υποχώρηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά -3,5%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ανήλθε στο 56,1% από 51,6% τον Αύγουστο του 2019 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες διαμορφώθηκε σε 43,9% από 48,4% τον Αύγουστο του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,2% και των τρίτων χωρών στο 35,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2020, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι ελαφρά μειωμένη προς τις Χώρες της ΕΕ (-2,2%) και με σημαντική πτώση προς τις Τρίτες Χώρες (-22,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,2% και μείωση προς τις Τρίτες Χώρες κατά -3,6%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2020 φαίνεται να παραμένει σημαντική διαφοροποίηση σε κλάδους όπου ενισχύονται οι εξαγωγές -και συνετέλεσαν στη συγκράτηση της συνολικής πτώσης- και κλάδους που υποχωρούν σε μεγάλα ποσοστά.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές της κατηγορίας Λάδια (30%), των Τροφίμων και Ζώων Ζώντων (12,2%) και των Ποτών & Καπνού (9,2%). Οριακή αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (1,7%).

Από την άλλη, οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών συνεχίζουν να υποχωρούν σε μεγάλο βαθμό (-33%) και επιδρούν καθοριστικά στη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Σημαντικές μειώσεις των εξαγωγών καταγράφονται στους κλάδους των Χημικών (-14,6%), μετά από αρκετούς μήνες που κινούνταν ανοδικά σε υψηλά ποσοστά, των Διαφόρων Βιομηχανικών (-14,1%) και των χαμηλών σε αξία- εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-27,8%).

Οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν τον Αύγουστο του 2020 μικρότερη πτωτική πορεία και συγκεκριμένα οι εξαγωγές των Βιομηχανικών Προϊόντων (-6,3%) και των Μηχανημάτων (-2,3%).

Εξετάζοντας το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2020, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών (+38%), των Χημικών (+19,7%) και των Τροφίμων και Ζώων ζώντων (+11,2%).

Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Ποτών & Καπνού (+6,6%), ενώ στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2019, καταγράφονται οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (-0,1%).

Στον αντίποδα, πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, σημείωσε ο κλάδος των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-39,3%), η οποία βέβαια σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (-18,7%), των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (-16,5%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-7,8%). Τέλος, μείωση καταγράφουν και οι εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,7%).