Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ),το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 καταγράφηκε μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα.

Το κλείσιμο των καταστημάτων  λιανικής στις περισσότερες αγορές επηρέασε αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές. Το τρίμηνο  Μαρτίου – Μαΐου ήταν το χειρότερο, ενώ το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο η κάμψη συνεχίστηκε σε μικρότερο βαθμό.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μεγαλύτερο πλήγμα στις εξαγωγές δέχθηκαν τα ελληνικά brands. Αντίθετα η μείωση των αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων private label κινήθηκε σε πολύ μικρότερο ποσοστό.

Συνολικά το πρώτο οκτάμηνο του 2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 490 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση κατά 29% έναντι του 2019 που ήταν 692 εκ.€. Μειωμένες κατά 7,5% ήταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας οι οποίες ανήλθαν σε  256 εκ. €. Επίσης σημαντικά μειωμένες ήταν οι εξαγωγές του ελληνικού βαμβακιού που το πρώτο οκτάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση 27% και ανήλθαν σε 224 εκατ.

Συνολικά οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής (βαμβακιού), κατέγραψε μείωση 24% το πρώτο οκτάμηνο του 2020. Η αξία εξαγωγών ανήλθε σε 970 εκατ. € έναντι 1.275 εκατ.€ του 2019.

Μείωση καταγράφηκε και στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ήταν μειωμένες κατά 21% το α’ οκτάμηνο, ενώ της κλωστοϋφαντουργίας κατά 9,2%. Συνολικά η αξία εισαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το α’ οκτάμηνο το 2020 ανήλθε σε 1.578 εκατ.€ έναντι 1.990 εκατ.€.  το 2019.

Παρόμοια με την πορεία των εξαγωγών ήταν η κατάσταση και στην εγχώρια αγορά. Το πρώτο οκτάμηνο τόσο οι πωλήσεις χονδρικής όσο και λιανικής παρουσίασαν πτώση. Η μείωση στις πωλήσεις χονδρικής κυμάνθηκε σε ποσοστό 30%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 22%.