Η ΕΛΣΤΑΤ γνωστοποίησε τα στοιχεία της εμπορικής διασύνδεσης της χώρας με το εξωτερικό για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η μεγάλη διαφορά στα δεδομένα όταν σε αυτά προστίθεται το εμπόριο πετρελαιοειδών, που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από την πανδημία. Με τα πετρελαιοειδή στην εξίσωση, εξαγωγές και εισαγωγές σημείωσαν σημαντική πτώση, ενώ χωρίς αυτά άνοδο, με αυτή των εξαγωγών να φτάνει το 6,8%. Σε κάθε περίπτωση το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου συνέχισε να μειώνεται.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.037,2 εκατ. ευρώ (4.742,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.807,0 εκατ. ευρώ (5.273,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 62,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 61,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.556,8 εκατ. ευρώ (3.021,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.860,1 εκατ. ευρώ (3.156,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 131,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 131,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε σε 1.480,4 εκατ. ευρώ (1.721,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.946,9 εκατ. ευρώ (2.116,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 24,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 68,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 70,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

Για το 9μηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 35.854,0 εκατ. ευρώ (40.199,9 εκατ. δολάρια) έναντι 41.988,9 εκατ. ευρώ (47.034,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.806,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.586,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 22.347,8 εκατ. ευρώ (25.199,3 εκατ. δολάρια) έναντι 25.313,3 εκατ. ευρώ (28.525,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 252,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 253,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 13.506,2 εκατ. ευρώ (15.000,6 εκατ. δολάρια) έναντι 16.675,6 εκατ. ευρώ (18.508,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.058,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,1% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.839,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%.