Αισιοδοξία για έναν νέο και πολλά υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών εξέπεμψε το Διεθνές Ψηφιακό Forum του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Ελληνο-αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης.

Για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων τέθηκε στη δημόσια σφαίρα ένα στέρεο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Ελληνικές εξαγωγές τα επόμενα χρόνια και οροθετήθηκαν οι εθνικές στοχεύσεις για την εξωστρέφεια, η οποία πλέον τοποθετείται στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Οι έχοντες την ευθύνη για την χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την εξωστρέφεια προχώρησαν από το βήμα του διεθνούς φόρουμ σε εξαγγελίες αναφορικά με την τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται στην μετά Covid-19 εποχή.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση δράσεων ενίσχυσης των εξαγωγών, τονίζοντας πως τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν συνιστούν μια άτυπη «Διακήρυξη για την Εξωστρέφεια».

Οι κυριότερες παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν και οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για την περαιτέρω επέκταση του εξαγωγικού αποτυπώματος των ελληνική επιχειρήσεων είναι οι εξής:

➢ Χάραξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Εξωστρέφεια με 85 δράσεις. Εθνική στόχευση η αύξηση της συνεισφοράς των εξαγωγών από 38% σήμερα στο 48% μέχρι το 2023.

➢ Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και νέα προϊόντα ασφάλισης και trade finance

➢ Μετασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου, μέσα από την αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων

➢ Ενδυνάμωση της οικονομικής διπλωματίας

➢ Δημιουργία σταθερού, στέρεου και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

➢ Ανάγκη υλοποίησης κάθετων στρατηγικών για εμβληματικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, το βαμβάκι κα., που μειώνουν δραστικά το κόστος παραγωγής

➢ Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών υπηρεσιών

➢ Σύνδεση του τουρισμού με τα ελληνικά προϊόντα και προώθηση της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής

➢ Διοχέτευση ρευστότητας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παραπάνω παρεμβάσεις «απαντούν» καθοριστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές, τα οποία συμπυκνώνονται στις εξής δυο λέξεις: Χάσμα ανταγωνιστικότητας.

Η έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών άμεσων και έμμεσων, η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης κυρίως προς τις ΜμΕ, η απλούστευση της γραφειοκρατίας, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η προώθηση της οικονομικής διπλωματίας αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα για τη διευκόλυνση του έργου των Ελλήνων Εξαγωγέων. Κάτι που επισημάνθηκε από τους 440 και πλέον εξαγωγείς που έλαβαν μέρος στις εργασίες του Forum.

Το Διεθνές Ψηφιακό Φόρουμ συνέπεσε με τα 75 χρόνια από την ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στην διάρκεια των οποίων ο σύνδεσμος παρέμεινε προσηλωμένος στην ανάδειξη και προβολή των θέσεων των Ελλήνων εξαγωγέων με βασικό γνώμονα το Εθνικό συμφέρον