Μείωση 18% καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Νοέμβριο εφέτος, καθώς η μείωση στην αξία των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια της πτώσης στην αξία των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 3.990,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.405,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 9,4%.  Xωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 69,5 εκατ. ευρώ ή 2,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 61,5 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.625,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.738,9 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%. Xωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 75,8 εκατ. ευρώ ή 3,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 93,5 εκατ. ευρώ ή 4,7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.666,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18%. Xωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 145,3 εκατ. ευρώ ή 10,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 155,0 εκατ. ευρώ ή 11,3%.

Τα στοιχεία για το 11μηνο

Το 11μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 44.140,9 εκατ. ευρώ έναντι 51.303,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.084,6 εκατ. ευρώ ή 5,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.858,4 εκατ. ευρώ ή 4,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 27.713,7 εκατ. ευρώ έναντι 30.958,0 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 10,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 474,7 εκατ. ευρώ ή 2,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 478,3 εκατ. ευρώ ή 2,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.427,2 εκατ. ευρώ έναντι 20.345,0 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.559,3 εκατ. ευρώ ή 15,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.336,7 εκατ. ευρώ ή 14,3%.