Τα στοιχεία για τις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές του Φεβρουαρίου δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με την εξαιρετική πορεία των εξαγωγών σε σχέση με τη μείωση των εισαγωγών να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείματος.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές του Φεβρουαρίου προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.022,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2021 έναντι 4.362,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 173,3 εκατ. ευρώ ή 5,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 168,6 εκατ. ευρώ ή 5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.880,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.654,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ 3,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 75,9 εκατ. ευρώ 3,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.141,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.708,4 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2020, παρουσιάζοντας μείωση 33,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 249,3 εκατ. ευρώ ή 18,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 244,5 εκατ. ευρώ ή 18,3%).

Τα στοιχεία για το α΄ δίμηνο:

Το α' δίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 7.995,9 εκατ. ευρώ έναντι 9.110,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 535,8 εκατ. ευρώ ή 7,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 516,8 εκατ. ευρώ ή 7,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 5.400,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.508,8 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 95,3 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,2 εκατ. ευρώ ή 2,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.595,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.601,9 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 28% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 631,1 εκατ. ευρώ ή 22,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 614,0 εκατ. ευρώ ή 22,2%).