Τα στοιχεία για τις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές του Μαρτίου δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με την εξαιρετική πορεία των εξαγωγών να καλύπτεται από την «έκρηξη» των εισαγωγών, που έφερε τέλος στην συνεχόμενη, από την έναρξη της πανδημίας, μείωση του εμπορικού ελλείματος.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτουν τα εξής:

- Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 5.428,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 31,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.034,5 εκατ. ευρώ ή 32,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.036,7 εκατ. ευρώ ή 32,3%).

- Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 3.338,1 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 2.479,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 34,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 574,0 εκατ. ευρώ ή 29,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 574,2 εκατ. ευρώ 30%).

- Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.090,3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 1.644,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 460,5 εκατ. ευρώ ή 35,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 462,5 εκατ. ευρώ 35,8%).

Σε επίπεδο τριμήνου

- Το α' τρίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.490,4 εκατ. ευρώ έναντι 13.236,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,0 εκατ. ευρώ ή 5,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 545,8 εκατ. ευρώ ή 5,5%).

- Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 8.756,2 εκατ. ευρώ έναντι 7.988,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 684,2 εκατ. ευρώ ή 11,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ ή 11,5%).

- Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4.734,2 εκατ. ευρώ έναντι 5.247,4 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 160,2 εκατ. ευρώ ή 3,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 140,4 εκατ. ευρώ ή 3,5%).