Την προσδοκία ότι η αξία των εξαγωγών για αγαθά θα παρουσιάσει αύξηση 3,3% εφέτος σε σχέση με το 2020, εκφράζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Αυτό προκύπτει από την 1η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τις προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, για την ποσοστιαία μεταβολή της αξίας εξαγωγών σε αγαθά και η οποία αντιστοιχεί σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020- Ιανουαρίου 2021.

Η κατηγορία προϊόντων στην οποία οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της αξίας των εξαγωγών τους, είναι η κατηγορία Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ., κατά 15,1%.

Ενώ, θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θα καταγραφεί για την κατηγορία Μηχανήματα και υλικό μεταφορών, κατά 10,9%.

Οι τρεις κυριότερες χώρες στις οποίες οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές αγαθών εφέτος, είναι η Γερμανία, η Κύπρος και η Βουλγαρία.